Πληροφορίες
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Μπουμπουλίνας 20 - 22
106 82 Αθήνα
τηλ. 2131322100, φαξ. 210 8201138
e-mail: grplk@culture.gr