Ζουμπουλίδης
Ζωγράφος της Ερέτριας
Ζωγράφος του Αχιλέως
Ζωγράφος του Νέσσου
Ζωγράφος του Πανός
  Ζώρζης (16ος αι.)
Αγιογράφος, από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της πρώιμης μεταβυζαντινής ζωγραφικής, που καταγόταν από εξελληνισμένη βενετική οικογένεια της Κρήτης. Του αποδίδονται πολλά και σημαντικά έργα στην ηπειρωτική Ελλάδα αλλά η παρουσία του δεν μαρτυρείται σε κτητορικές επιγραφές μνημείων και είναι γνωστή μόνο από άλλες πηγές. Το παλαιότερο έργο του φαίνεται ότι ήταν η αγιογράφηση της μονής Διονυσίου στο Άγιον Όρος. Σε χειρόγραφο της μονής, που χρονολογείται στο 1634, σημειώνεται ότι «ο Ζώρζης ο Κρής» ήταν ο αγιογράφος της μονής, της οποίας το καθολικό και μέρος της τράπεζας, αγιογραφήθηκε το 1547, όπως μαθαίνουμε από τη σχετική κτητορική επιγραφή. Σε κώδικα ζητείας της μονής Δουσίκου αναφέρεται πως ο αγιογράφος «Τζώρτζης εκ Κάστρου Κωνσταντινουπόλεως» διακόσμησε το 1557 το καθολικό της μονής. Έργο του θεωρείται και η αγιογράφηση της μονής Δοχειαρίου στο Άγιον Όρος, του σημερινού καθολικού του Μεγάλου Μετεώρου και του καθολικού της μονής Ρουσάνου στα Μετέωρα (1560). Όπως φαίνεται στα έργα που του αποδίδονται, ο Ζώρζης ακολούθησε πιστά, από την άποψη της εικονογραφίας και της τεχνοτροπίας, τη λεγόμενη Κρητική Σχολή της αγιογραφίας.
Ζωφόρος