Μαντζανά Κρυστάλλω
Μαρινάτος, Σπυρίδων
Μάρκου Γεώργιος (18ος αι.).
Μέδουσα
Μελνίτσκι, Φρ.
Μερκούρης Σπυρίδων
Μεταγένης (5ος αι. π.Χ.)
Μεχμέτ Α'
Μηταράκης Γ.
Μίθρας
Μίνωας
Μιχαήλ του Μιχαήλ (1764-1805)
Μιχαήλ Χωνιάτης (1138-1222)
  Μνησικλής (β΄ μισό 5ου αι. π.Χ.)
Αρχιτέκτονας που καταγόταν από την Αθήνα. Ήταν γιος του Επικράτους και για τη ζωή του δεν είναι γνωστό σχεδόν τίποτα. Το 437/6-432/1 π.Χ. κατασκεύασε τα Προπύλαια στην Ακρόπολη των Αθηνών, που δεν ολοκληρώθηκαν, για πολιτικούς ή/και θρησκευτικούς λόγους. Το οικοδόμημα αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα αττικής αρχιτεκτονικής της κλασικής περιόδου και σε αυτό είναι εμφανής η πρωτοτυπία του δημιουργού του, που ήταν δεξιοτέχνης στην οργάνωση των χώρων και στην εφαρμογή πρωτοποριακών αρχιτεκτονικών λύσεων. Ο Μνησικλής συνδέεται, όχι όμως με βεβαιότητα, και με τον αρχιτέκτονα που αναφέρεται στο ψήφισμα του Καλλία ως υπεύθυνος για την υπόλοιπη λαμπρή διακόσμηση της Ακρόπολης. Από ορισμένους μελετητές ο Μνησικλής είχε ταυτισθεί και με τον αρχιτέκτονα του Ερεχθείου, ωστόσο σήμερα αυτή η πιθανότητα έχει αποκλεισθεί.
Μοδιάνο Γιακό
Μυρμιδόνες