Αρχαιολογικά Μουσεία & Συλλογές
Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά Μουσεία & Συλλογές
Διαχρονικά Μουσεία
Ιστορικά και Λαογραφικά Μουσεία
Μουσεία Εικαστικών Τεχνών
Μουσεία Θεάτρου
Μουσεία Κινηματογράφου
Μουσεία Μουσικής
Μουσεία Φωτογραφίας
Ναυτικά Μουσεία
Μουσεία με θέματα ειδικού ενδιαφέροντος
Κανελλοπούλου Παύλου και Αλεξάνδρας Μουσείο
Καστελλόριζου Αρχαιολογικό Μουσείο
Λευκός Πύργος: Μουσείο
Νομισματικό Μουσείο
Σπετσών Μουσείο
Σύμης Αρχαιολογικό Μουσείο