Ρεθύμνου Αρχαιολογικό Μουσείο
Ρεθύμνου Ιστορικό - Λαογραφικό Μουσείο
Ρόδου Αρχαιολογικό Μουσείο
Ρόδου Δημοτική Πινακοθήκη