ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Η έκθεση της ιστορικής συλλογής Καστελλορίζου στεγάζεται στο μουσουλμανικό τέμενος του νησιού που κτίστηκε το 1755-1756. Περιλαμβάνει υλικό που σχετίζεται με τη νεώτερη ιστορία του νησιού, από τα μέσα του 19ου έως τα μέσα του 20ου αιώνα. Μέσα από κείμενα και εκθέματα γίνεται προσπάθεια να δοθεί η εικόνα ακμής και παρακμής του Καστελλορίζου. Η έκθεση σχεδιάστηκ με τέτοιο τρόπο που να μην χάνονται τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του μνημείου (τρούλλος, λοφία, κόγχη προσευχής, εξώστης, γυναικωνίτης). Χωρίζεται στις παραάτω ενότητες: 1) Ιστορικό πλαίσιο με υποενότητες την ιστορία του τζαμιού, την τοπογραφία του νησιού, σχέσεις με Μικρά Ασία, 2) Οικισμός με υποενότητες την αρχιτεκτονική των σπιτιών και τον σεισμό του 1926, 3) Καθημερινός βίος με υποενότητες στοιχεία ενός σπιτιού αρχιτεκτονικά και εσωτερική διαμόρφωση, φορεσιά ανδρική και γυναικεία, επανάσταση του 1913, παιδεία και οικονομία, γραμματόσημα, 4) Γαλλική κατοχή, 5) Ιταλοκρατία, 6) Απελευθέρωση-Ενσωμάτωση.
Συντάκτης
Ελένη Παπαβασιλείου, αρχαιολόγος