ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πολυγύρου, η ανέγερση του οποίου ξεκίνησε το 1969, σε σχέδια του Δημήτρη Φατούρου, βρίσκεται στο κέντρο της πρωτεύουσας της Χαλκιδικής, μέσα σε πευκόφυτο οικόπεδο. Πρωτολειτούργησε το 1971 και αρχικά περιλάμβανε μια εκθεσιακή αίθουσα, η οποία φιλοξενούσε αντιπροσωπευτικά αντικείμενα της Χαλκιδικής. Ο μεγάλος αριθμός των σημαντικών και συχνά μοναδικών αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν τα τελευταία χρόνια και συσσωρεύονταν στις αποθήκες του Μουσείου, καθώς και οι όροι της Δωρεάς του Ηρακλή Λαμπρόπουλου, για την έκθεση ολόκληρης της Συλλογής του πατέρα του, Ιωάννη Λαμπρόπουλου, σε αίθουσα του Μουσείου, οδήγησαν στην επέκτασή του. Το έργο «Επέκταση του Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία-Θράκη του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ολοκληρώθηκε το 2016, ενώ η «Οργάνωση και υλοποίηση της μόνιμης έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου Χαλκιδικής ? Α΄ Φάση» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και υλοποιήθηκε με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η νέα μόνιμη έκθεση αναπτύσσεται σε τέσσερις θεματικές ενότητες, Τόπος και Ιστορία, Προϊστορικές κοινωνίες, Ιστορικοί χρόνοι, Συλλογές και Δωρεές. Παρουσιάζονται ευρήματα από τους πιο σημαντικούς προϊστορικούς οικισμούς της Χαλκιδικής, τον Άγιο Μάμα, την Όλυνθο και την Τορώνη, τα πρώτα οργανωμένα νεκροταφεία, όπως το Κριαρίτσι και τη Νέα Σκιώνη, ενώ επιλεγμένα εκθέματα των ρωμαϊκών χρόνων, επιτύμβια αγάλματα και στήλες, προετοιμάζουν τον επισκέπτη πριν την ολοκλήρωση της ενότητας Ιστορικοί Χρόνοι. Στην αίθουσα που εκτίθενται οι Συλλογές, κυρίαρχη θέση καταλαμβάνει η αξιόλογη Συλλογή Λαμπρόπολου. Η έκθεση εμπλουτίζεται με πολυμεσικές εφαρμογές, όπως διαδραστικό χάρτη-χρονολόγιο που διατρέχει την ιστορία της Χαλκιδικής και θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, διαδραστικές οθόνες που αφορούν στην Ιστορία της Έρευνας με την παρουσίαση των σημαντικότερων σταθμών και ερευνητών στην περιοχή, στις Γραπτές Πηγές που αναφέρονται σε γεγονότα που διαδραματίστηκαν στη Χαλκιδική, καθώς και στην προσωπικότητα του Αριστοτέλη, του μεγάλου Σταγειρίτη φιλοσόφου. Επίσης, μέσα από τρισδιάστατη προβολική χαρτογράφηση (3D Projection Mapping) παρουσιάζεται η ανασκαφική δραστηριότητα με τρόπο εύληπτο και παραστατικό, προκειμένου να γίνει κατανοητή η διαδικασία και το αποτέλεσμα μιας ανασκαφής που καταλήγει στη συντήρηση, μελέτη και παρουσίαση των ευρημάτων στο Μουσείο. Επιπλέον, οθόνες με τοπία και αρχαιότητες, εμπλουτισμένα με εικόνες από διαχρονικές δραστηριότητες στην περιοχή, καθώς και βίντεο από την περιοδική έκθεση της Συλλογής Λαμπρόπουλου που παρουσιάστηκε στο Μουσείο το 2019 συμπληρώνουν την πολυεπίπεδη πληροφόρηση για το κοινό.
Συντάκτης
Δήμητρα Ακτσελή