ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πολυγύρου εγκαινιάστηκε το 1970 σε σχέδια του Δημήτρη Φατούρου και πρωτολειτούργησε το 1971. Οι συνεχείς αρχαιολογικές, συστηματικές αλλά και σωστικού χαρακτήρα, έρευνες, έφεραν στο φως σημαντικές και συχνά μοναδικές αρχαιότητες, που, παράλληλα με τις σύγχρονες μουσειολογικές επιταγές, οδήγησαν στην απόφαση ενός ριζικού εκσυγχρονισμού και επέκτασης του αρχικού κτιρίου. Τον Σεπτέμβριο του 2011 το Μουσείο έκλεισε για το κοινό. Η κτιριολογική αναβάθμισή του ως έργο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονία-Θράκη 2007-2013 ολοκληρώθηκε το 2016, ενώ η δημιουργία της νέας μόνιμης έκθεσης βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ως έργο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Την επανέκθεση θα αποτελέσει η πλειονότητα των ευρημάτων της παλιάς έκθεσης αλλά και καινούργια ευρήματα των πρόσφατων ανασκαφών, που θα οργανώσουν και θα συμπληρώσουν την παρουσίαση συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων, σύμφωνα με τα δεδομένα και τις ιδιαιτερότητες της πολιτιστικής φυσιογνωμίας της Χαλκιδικής.Τον Μάρτιο του 2019 εγκαινιάστηκε στο Μουσείο η περιοδική έκθεση «Ένας συλλέκτης και ένας αρχαιολόγος από το παρελθόν συνομιλούν σε χρόνο μέλλοντα. Η Αρχαιολογική Συλλογή Ιωάννη Λαμπρόπουλου».

Η ιδιωτική Συλλογή Λαμπρόπουλου αποτέλεσε έργο ζωής του φιλάρχαιου δικηγόρου και βουλευτή Χαλκιδικής Ιωάννη Λαμπρόπουλου. Ανάμεσα στα περισσότερα από 1000 αρχαία αντικείμενα, που, κατά τη δήλωση του συλλέκτη, προέρχονται κυρίως από τη Χαλκιδική, περιλαμβάνονται εξαιρετικά δείγματα αγγείων, αττικής, κορινθιακής και τοπικής παραγωγής, αξιόλογος αμυντικός εξοπλισμός και όπλα, εντυπωσιακά χρυσά, αργυρά και χάλκινα κοσμήματα, χαρακτηριστικά πήλινα ειδώλια και προτομές, όλα κυρίως αρχαϊκών και κλασικών χρόνων, καθώς και λίγα αντικείμενα της βυζαντινής περιόδου και ορισμένα της προϊστορικής εποχής. Το 1995 ο γιος του Ηρακλής Λαμπρόπουλος, στον οποίο περιήλθε η Συλλογή, τη δώρισε στο Υπουργείο Πολιτισμού, με τον όρο, να εκτεθεί σε ειδική πτέρυγα στο ανακαινισμένο Αρχαιολογικό Μουσείο Πολυγύρου, ενώ το 2004 φιλοξενήθηκε μια πρώτη παρουσίαση της Συλλογής σε χώρο του Μουσείου.

Κεντρική ιδέα της παρούσας έκθεσης αποτέλεσε η Έκθεση που συνέταξε ο τότε Επιμελητής Αρχαιοτήτων Χαράλαμπος Μακαρόνας, μέσα από την οποία δημιουργήθηκε ένας επινοημένος διάλογός του με τον συλλέκτη, βασισμένος σε πραγματικά στοιχεία .Στην αίθουσα περιοδικών εκθέσεων του Μουσείου παρουσιάζονται χειρόγραφα και σχέδια των συνομιλητών για πρώτη φορά, καθώς και βιογραφικά στοιχεία τόσο των ίδιων, όσο και του δωρητή-υιού, Ηρακλή Λαμπρόπουλου.

Δημιουργήθηκαν τέσσερις εκθεσιακές θεματικές ενότητες, αφιερωμένες στον γυναικείο κόσμο, τον πόλεμο, τον αθλητισμό και το συμπόσιο, σε προθήκες πλαισιωμένες από σχεδιαστικές αναπαραστάσεις, όπου αξιοποιούνται εικαστικά σκηνές και θέματα από τη διακόσμηση των αγγείων που εκτίθενται και δίνουν επιπλέον έμφαση στη θεματική παρουσίαση. Μία ενότητα παρουσιάζει ορισμένα από τα σημαντικότερα μελανόμορφα και ερυθρόμορφα αγγεία της συλλογής, προερχόμενα από αττικά εργαστήρια αλλά και τοπικές μιμήσεις τους, και έξι ενότητες περιλαμβάνουν αντικείμενα με ειδολογική ομαδοποίηση, όπως κοροπλαστική, χάλκινα αγγεία, αγγεία των λεγόμενων τοπικών εργαστηρίων της Χαλκιδικής και μελανόμορφες και ερυθρόμορφες λήκυθοι.

Επίσης, μέσα από φωτορεαλιστικές απεικονίσεις γίνεται αναφορά στη μελλοντική έκθεση της συλλογής στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου, ενώ εικαστικά έργα εμπνευσμένα τόσο από τα αντικείμενα της συλλογής όσο και από τη στιχομυθία των δύο πρωταγωνιστών συμπληρώνουν την έκθεση.
Συντάκτης
Δήμητρα Ακτσελή