ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α - Γενική Γραμματεία Πολιτισμού, © Κ΄ ΕΠΚΑ
Αρχαιολογική Συλλογή Βολισσού
Το Κονάκι, ένα παραδοσιακό αρχοντικό του 19ου αιώνα, αγοράστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού το 2000 για να στεγάσει ένα εκθεσιακό κέντρο, που θα φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις για την ιστορία και τον πολιτισμό της Χίου και θα παρέχει στέγη στους υπαλλήλους της Κ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, που θα εργάζονται για την προστασία και την ανάδειξη των αρχαίων της περιοχής.

Πρόκειται για λιθόκτιστο κτίριο με ξύλινους εξώστες, διαμορφωμένο σε τρία επίπεδα: ισόγειο με ξύλινο πατάρι, πρώτο και δεύτερο όροφο. Η βαθμιδωτή του διάταξη ακολουθεί το ανάγλυφο του βραχώδους εδάφους, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης και στα τρία επίπεδα με χωριστές εισόδους. Στο ισόγειο βρίσκονται ο χώρος υποδοχής των επισκεπτών και ο χώρος της έκθεσης. Ο πρώτος όροφος οργανώθηκε σε εργαστήριο και προσωρινή αποθήκη ενώ ο δεύτερος σε ξενώνα, ο οποίος περιλαμβάνει τρία δωμάτια, κουζίνα, καθιστικό και W.C.

Η έκθεση που οργανώθηκε αφηγείται την ιστορία του περίφημου Αριούσιου οίνου στον τόπο της παραγωγής του. Διακρίνεται σε τρεις ενότητες: στο εμπόριο και στη διασπορά των αμφορέων και των κυλίκων, στη λατρεία του Διονύσου και στο είδος των αγγείων που χρησιμοποιούνταν στα συμπόσια και στις άλλες εκδηλώσεις της θρησκευτικής και κοινωνικής ζωής. Η έκθεση πλαισιώνεται από πλούσιο εποπτικό υλικό, που βοηθάει τον επισκέπτη να κατανοήσει την παραγωγή, τη χρήση και τη συμβολή του κρασιού στην οικονομία.
Συντάκτης
Δέσποινα Τσολάκη, αρχαιολόγος