ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
Το μουσείο της Ρωμαϊκής Αγοράς Θεσσαλονίκης φιλοξενείται στο σύγχρονο υπόγειο κτήριο που κατασκευάστηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό στο δυτικό τμήμα του αρχαιολογικού χώρου. Το κτήριο οργανώνεται σε τρεις βασικές αρχιτεκτονικές ενότητες: τον προθάλαμο - χώρο εισόδου, την κεντρική αίθουσα με τους δύο πλευρικούς διαδρόμους και την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.

Η είσοδος των επισκεπτών πραγματοποιείται από την Κρυπτή Στοά, ενώ η έξοδος από το κλιμακοστάσιο που οδηγεί στο βορειοδυτικό τμήμα της πλατείας του αρχαιολογικού χώρου.Η κατασκευή του κτηρίου και η οργάνωση της έκθεσης έγινε από την ΙΣΤ? Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου.Ο εκθεσιακός χώρος:

Παρουσιάζεται ο αρχαιολογικός χώρος της Ρωμαϊκής Αγοράς Θεσσαλονίκης, μέσα από τα ευρήματα της ανασκαφικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε, περιοδικά, από το 1962 έως το 1999 και με τη συνδρομή πλούσιου εποπτικού υλικού για τη γνωριμία του επισκέπτη, τόσο με την ιστορία του συγκροτήματος της Αγοράς, όσο και έμμεσα με την ιστορία της πόλης από τον 3ο αιώνα π.Χ. έως σήμερα.

Οι τρεις κύριοι θεματικοί άξονες:

Α - Προθάλαμος: «η σύγχρονη εποχή» : η ιστορία και το χρονικό της ανασκαφικής έρευνας και των εργασιών αποκατάστασης και ανάδειξης του χώρου.

Β - Ανατολικός διάδρομος : «Στον χώρο ?πριν την Αγορά» : η ιστορία του χώρου πριν από την οργάνωση του συγκροτήματος της Αγοράς (3ος π.Χ. - 1ος μ.Χ.)

Γ - Κεντρική αίθουσα : «Ο δημόσιος χαρακτήρας του χώρου και η Αγορά» : το βαλανείο, η κύρια φάση του συγκροτήματος της Αγοράς (πλατεία, ωδείο και ανατολική πτέρυγα, κρυπτή στοά και νότια πτέρυγα).

Καταλήγοντας παρουσιάζονται οικοδομήματα της ρωμαϊκής περιόδου που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση και σχέση με την Αγορά.
Συντάκτης
ΙΣΤ΄ Ε.Π.Κ.Α