ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © ΛΓ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Άποψη Καταγωγείου
Το μνημειώδες κτίριο βόρεια της Αγοράς, διαστάσεων 30Χ32,60μ., ανήκει στα δημόσια κτίρια που κατασκευάστηκαν στα τέλη του 3ου αι. π.Χ. Είναι γνωστό ως καταγώγειο, δηλαδή δημόσιος ξενώνας της πόλης, για τη φιλοξενία τιμώμενων προσώπων και αντιπροσώπων άλλων πόλεων, σύμφωνα με μια ερμηνεία, ενώ μια άλλη υποστηρίζει ότι το οικοδόμημα αποτελούσε εμπορική αγορά της πόλης, όπου σε κάθε δωμάτιο αντιστοιχούσε ένα κατάστημα με αποθήκη στον όροφο. Αποτελείται από ψηλή κρηπίδα, κατασκευασμένη από μεγάλους ασβεστόλιθους με επιμελημένη πολυγωνική τοιχοποιία, εκτός της νοτιοανατολικής γωνίας, η οποία είναι κτισμένη με το ισοδομικό σύστημα. Η ανωδομή του κτιρίου ήταν κατασκευσμένη με ωμές πλίνθους, ενισχυμένες με ξυλοδεσιές. Η πρόσβαση στο κτίριο, γινόταν μέσω μιας διαμορφωμένης εισόδου με την μορφή προπύλου στη νότια πλερά, ενώ το κέντρο καταλαμβάνει ορθογώνια κεντρική αυλή, την οποία περιέβαλε στοά με 26 οκτάπλευρους ασβεστολιθικούς πεσσούς, που απολήγουν σε δωρικά επίκρανα. Περιμετρικά της στοάς παρατάσσονται 18 ανεξάρτητοι χώροι, 10 ορθογώνιοι κατά μήκος των πλευρών του κτιρίου και 8 τραπεζιόσχημοι στις τέσσερις γωνίες, οι οποίοι επικοινωνούσαν μόνο με τη στοά. Στο μέσον κάθε δωματίου, μια λίθινη τετράπλευρη βάση χρησίμευε για την έδραση της ξύλινης δοκού, που στήριζε το ξύλινο δάπεδο του ανωγείου. Στο βόρειο και δυτικό τοίχο του κτιρίου διακρίνονται εσωτερικά οι οπές για τη στήριξη των δοκών του δαπέδου του άνω ορόφου. Στον όροφο διαμορφώνονταν 17 δωμάτια αντίστοιχα με αυτά του ισογείου, με εξώστη προς την αυλή πάνω από τη στοά. Η κλίμακα προς τον όροφο βρισκόταν στον ανατολικό τοίχο του προπύλου, ενώ μικρότερες ξύλινες κλίμακες θα πρέπει να υπήρχαν σε κάθε δωμάτιο.