ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Το Μουσείο στεγάζεται σήμερα σε τριώροφο, νεότερο παραδοσιακό κτίσμα, με πέτρινους τοίχους που παρουσιάζει συμμετρική διάταξη των ανοιγμάτων στο σύνολο των όψεων, συνολικής έκτασης περίπου 600 τ.μ. και νέο κτίσμα υπόγειο, εμβαδού περίπου 250 τ.μ.

Κτίστηκε γύρω στο 1800-1808 και ανήκε στις Αριφέ ή Ραζέ και Σαφιέ, χήρα και κόρη του Αχμέτ Μουσλή. Πριν την απελευθέρωση στέγαζε τούρκικο Δημοτικό Σχολείο. Αργότερα και ως το 1935 στέγαζε το διδασκαλείο Ιωαννίνων. Ως το 1938 στέγαζε τη νεοϊδρυθείσα Παιδαγωγική Ακαδημία καθώς και στη διάρκεια του πολέμου 1940-44. Μεταπολεμικά λειτούργησε σαν Γυμνάσιο Αρρένων και σαν Τεχνική Σχολή Εργοδηγών.

Το 1976, το αγόρασε από το δημόσιο η Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών (ΕΗΜ) και το διασκεύασε εσωτερικά για να στεγάσει το Λαογραφικό Μουσείο Ηπειρωτικής Λαϊκής Τέχνης "Κ. Φρόντζος". Η παρουσία των εκθεμάτων του Μουσείου, ποιοτικά και ποσοτικά, είναι μοναδική για τον Ηπειρωτικό χώρο και σημαντικότατη ως ισάξια των ανάλογων εκθέσεων της χώρας.

Το κτίριο έχει πλήρως αποκατασταθεί.