ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Ναυτικό Μουσείο Άνδρου
Άποψη του εκθεσιακού χώρου
Το Μουσείο ιδρύθηκε το έτος 1972 και τα σημαντικότερα από τα εκθέματά του είναι παλαιά ναυλοσύμφωνα, ασφαλιστήρια συμβόλαια, διάφορα ναυτικά ημερολόγια, όπου περιγράφεται η ζωή των Ανδρίων στα καράβια πριν από τον Αγώνα του 1821, λιθογραφίες ανδριώτικων πλοίων και των μετέπειτα πρώτων ατμοκίνητων φορτηγών πλοίων της Ελλάδος κλπ.

Επίσης εκτίθενται μακέτες, οι οποίες αρχίζουν από τις παλαιές σκούνες μέχρι τα σημερινά τεράστια δεξαμενόπλοια.

Τα εκθέματα είναι πρωτότυπα και παρουσιάζουν ζωντανά όλη την ιστορία της Ανδριώτικης εμπορικής ναυτιλίας από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα.