ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Στις συλλογές του περιλαμβάνει:

- Κεραμεική, από την μυκηναϊκή μέχρι την ύστερη ελληνιστική/ρωμαϊκή εποχή,

- Γλυπτά, από την αρχαϊκή μέχρι και την ρωμαϊκή εποχή,

- Αρχιτεκτονικά μέλη,

- Επιγραφές,

- Νομίσματα.