ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
Τα ευρήματα στεγάζονται σε δύο κτήρια:

α) Στο παλαιό Μουσείο. Πρόκειται για το "Πασχάλειο αρχαιοφυλάκειον" που κτίσθηκε το 1912.

β) Στο νέο Μουσείο. Εγκαινιάσθηκε τον Ιούνιο του 1987 και στεγάζει τη συλλογή της αρχαϊκής γλυπτικής. Κτίσθηκε με δαπάνη του μορφωτικού ιδρύματος της VOLKSWAGEN.

Οι συλλογές που περιλαμβάνει είναι οι ακόλουθες:

- Αρχαϊκή Γλυπτική,

- Κεραμεική,

- Χάλκινα,

- Ελεφαντοστέινα,

- Ξύλινα,

- Κοροπλαστική,

- Μικροτεχνία.