ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Περιλαμβάνει επιτύμβιες στήλες και άλλα ευρήματα κυρίως από το νεκροταφείο του αρχαίου Θυρρείου, του αρχαίου Ανακτορίου αλλά και από την ευρύτερη περιοχή της σημερινής Βόνιτσας.

Το κτήριο οικοδομήθηκε το 1962.

Από τα σημαντικότερα εκθέματα του Μουσείου είναι:

Μαρμάρινο επιτύμβιο ανάγλυφο που εικονίζει καθισμένη μορφή. Αττικό έργο του β΄ μισού του 4ου αιώνα π.Χ.

Το άνω τμήμα στήλης που φέρει επιγραφή με την συμμαχία μεταξύ Θυρρείων και Ρωμαίων το 94 π.Χ.