ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Νομισματικό Μουσείο
Εξωτερική άποψη του κτηρίου
Η περιγραφή δεν είναι διαθέσιμη