ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Στα εκθέματα του Μουσείου, μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

- Ατμομηχανές από το 1884,

- Ατμομηχανές συρμών ορυχίων,

- Βαγόνια παλαιών συρμών, βασιλικά οχήματα και το καπνιστήριο όχημα του σουλτανικού συρμού του Αβδούλ Αζίζ,

- Τραμ των Αθηνών των περασμένων δεκαετιών,

- Χειροκίνητες και ποδοκίνητες δραιζίνες,

- Μακέτες και φωτογραφικό υλικό,

- Όργανα, εκτυπωτικά εργαλεία, εισιτήρια, στολές και μηχανουργικά εργαλεία του περασμένου αιώνα.