ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Ανάγλυφο της Νίκης "Σανδαλιζομένης"
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Μουσείο Ακρόπολης, http://www.theacropolismuseum.gr
Συντάκτης
Χριστίνα Βλασσοπούλου, αρχαιολόγος