ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
Περιλαμβάνει:

- Α' Αίθουσα: Αποκατεστημένα αρχιτεκτονικά μέλη κτηρίων του Ιερού,

- Β' Αίθουσα: Αποκατεστημένα αρχιτεκτονικά μέλη, γλυπτά, νομίσματα από το Ιερό,

- Γ' Αίθουσα: Γλυπτά, μικροτεχνία, κεραμική από το Ιερό και την αρχαία πόλη,

- Δ' Αίθουσα: Ευρήματα από τις νεκροπόλεις,

- Αίθριο: Επιγραφές.