ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Στις συλλογές περιλαμβάνονται:

- Συλλογή απόψεων της Νεμέας από περιηγητές - επισκέπτες του 18ου και 20ου αιώνα,

- Συλλογή νομισμάτων αρχαίων επισκεπτών της Νεμέας,

- Συλλογή αντικειμένων σχετικά με αθλητικές δραστηριότητες της Νεμέας,

- Προϊστορικά ευρήματα (κεραμικά, εργαλεία, όπλα κ.τ.λ.) από προϊστορικές θέσεις στην περιοχή Νεμέας,

- Συλλογή αγγείων και κοσμημάτων από το μυκηναϊκό νεκροταφείο στα Αηδόνια και από τον οικισμό στην Αγία Ειρήνη,

- Συλλογή αρχιτεκτονικών μελών μνημείων αρχαιολογικού χώρου και άλλων θέσεων,

- Συλλογή Επιγραφών (Νεμέας, Φλιούντος, Πετρί).