ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Στέγης Πολιτισμού Νέας Καρβάλης είναι το Μονογραφικό Μουσείο του Ελληνοκαππαδοκικού Πολιτισμού. Συμπεριλαμβάνει έξι (6) ενότητες σε διαφορετικούς χώρους μέσα στο ίδιο κτίρο, οι οποίες απαρτίζονται από φορεσιές, χαλιά, υφάσματα, αντικείμενα καθημερινής ζωής, εργαλεία και σκεύη, μουσικά όργανα, αρχαιολογικά αντικείμενα από την εποχή των Χετταίων μέχρι το 1924 και αντικέιμενα εκπαίδευσης και κοινοτικής, εκκλησιαστικής ζωής.
Συντάκτης
Καπλάνης Α. Ιωσηφίδης