ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Στη Συλλογή που φιλοξενείται στο χώρο του ναού υπάρχει έκθεση εικόνων όπου περιλαμβάνονται σημαντικά δείγματα της Κρητικής Σχολής.

Τα σημαντικότερα εκθέματα της Μονής είναι:

- Άγιος Συμεών Θεοδόχος, τέλη 16ου αιώνα,

- Άγιος Φανούριος, 1688. Χειρ Ιωάννου ιερέως του Κολυβά,

- Αγία Παρασκευή, 17ου αιώνα,

- Παναγία η Αμόλυντος, 1780. Χειρ Βίκτωρος,

- Προφήτης Ηλίας και σκηνές του Βίου του. Χειρ Γεωργίου Κυδωνιάτου, 1752,

- Σταύρωση. Γεωργίου Καστροφύλακος, 1752,

- Άγιος Τίτος και σκηνές του βίου των 10 μαρτύρων. Ιωάννης Κορνάρος, 1773,

- Άγιος Χαράλαμπος και μαρτύριο του Αγίου. Ιωάννης Κορνάρος, 1773,

- Επιτάφιος θρήνος, 1753,

- Ιωάννης Πρόδρομος, 17ος αιώνας.