ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Στις συλλογές της Μονής Αρκαδίου περιλαμβάνονται:

- Συλλογή κρητικών εικόνων,

- Συλλογή εκκλησιαστικών βιβλίων και χειρογράφων,

- Συλλογή εκκλησιαστικών κειμηλίων,

- Συλλογή αμφίων.

Τα σημαντικότερα εκθέματα της Μονής είναι:

- Βημόθυρα με παράσταση Ευαγγελισμού και τους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο, 15ος αιώνας,

- Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος, τέλη 16ου αιώνα,

- Χριστός ένθρονος, 1631,

- Άγιος Γεώργιος Κεφαλοφόρος, 17ος αιώνας.