ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Οι συλλογές που περιλαμβάνει το Μουσείο είναι οι ακόλουθες:

- Γλυπτά (επιτύμβια, αγάλματα, αρχιτεκτονικά μέλη κ.λ.π.) από την αρχαϊκή μέχρι και τη ρωμαϊκή εποχή (6ος αιώνας π.Χ. - 1ος αιώνας π.Χ.),

- Κεραμεικά από το Κάστρο από τη γεωμετρική μέχρι και την ελληνιστική εποχή ( 8ος αιώνας π.Χ. - 2ος αιώνας π.Χ.),

- Νομίσματα.

Σημαντικότερα εκθέματα του μουσείου είναι τα εξής:

- Ανθεμωτή επίστεψη μαρμάρινης επιτύμβιας στήλης. 4ος αιώνας π.Χ.,

- Κεφάλι από μαρμάρινο γυναικείο άγαλμα. 4ος αι. π.Χ.,

- Κεφάλι κούρου από μάρμαρο. Μέσα 6ου αι. π.Χ.,

- Μαρμάρινο ιωνικό κιονόκρανο. 6ος αι. π.Χ.,

- Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη. Ελληνιστικοί χρόνοι.