ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
Το Μουσείο στεγάζει περί τα 7.000 αντικείμενα, κυρίως από πρόσφατες ανασκαφές σε όλη την Αρκαδία. Είναι κέντρο διοίκησης των αρχαιολογικών υπηρεσιών του Νομού και επιτελεί πολιτιστικό και παιδαγωγικό έργο.

Το Μουσείο περιλαμβάνει τις εξής συλλογές:

- Προϊστορικές Συλλογές (Νεολιθικά - Μυκηναϊκά),

- Ευρήματα μυκηναϊκού νεκροταφείου Παλαιοκάστρου Γορτυνίας,

- Γεωμετρικά και αρχαϊκά αγγεία από Μαντινεία και Μεγαλόπολη,

- Ελληνιστικά και ρωμαϊκά αγγεία από Κυνουρία και Μεγαλόπολη,

- Γλυπτά αρχαϊκών και κλασικών χρόνων από Ασέα και Μαντινεία,

- Γλυπτά ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων από την Εύα Κυνουρίας, την Μαντινεία και την Τεγέα,

- Επιγραφές κλασικών-ρωμαϊκών χρόνων από διάφορες θέσεις της Αρκαδίας,

- Αναθήματα διαφόρων κατηγοριών από ιερά της Αρκαδίας,

- Χάλκινα αγγεία-σκεύη και όπλα κλασικών ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων από τη Μεγαλόπολη και τον Αρκαδικό Ορχομενό.Μπορείτε να δείτε το φυλλάδιο του Μουσείου εδώ