ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Μερική άποψη του χώρου της Αγοράς
Η αγορά αποτελούσε το οικονομικό, πολιτικό, θρησκευτικό και διοικητικό κέντρο της αρχαίας πόλης της Κέρκυρας και βρισκόταν κοντά στα δυο λιμάνια της, το Υλλαϊκό και του Αλκινόου. Τμήματά της αποκαλύφθηκαν ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα και αργότερα στις αρχές και τα μέσα του 20ου, όταν πραγματοποιήθηκαν αρχαιολογικές ανασκαφές. Σήμερα σώζεται το πλακόστρωτο δάπεδο του ανοικτού τμήματος της αγοράς και λείψανα κτηρίων, τα οποία προσφέρουν μια αποσπασματική εικόνα του χώρου.

Η πρώτη κατοίκηση στην περιοχή, σύμφωνα με θραύσματα κεραμικής και τμήματα τοίχων, φαίνεται ότι αρχίζει στα τέλη του 8ου αι. π.Χ. Στους ύστερους ελληνιστικούς χρόνους, η αγορά αποκτά πλακόστρωτο δάπεδο και ανεγείρονται κτήρια δημόσιου χαρακτήρα, ενώ στους ρωμαϊκούς χρόνους κτίζεται μια στοά ιωνικού ρυθμού, ένα καμπυλόγραμμο οικοδόμημα, πιθανόν βουλευτήριο ή ωδείο, καθώς και λουτρικά συγκροτήματα στην ευρύτερη περιοχή της.

Στο χώρο της αγοράς και πάνω στα θεμέλια του καμπυλόγραμμου οικοδομήματος ιδρύεται στα μέσα του 6ου μ.Χ. αιώνα μια πεντάκλιτη ξυλόστεγη βασιλική.