ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Το Μουσείο στεγάζεται στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής. Το κτήριο θεμελιώθηκε το 1858 από τη Βασίλισσα Αμαλία και στέγασε το Ελληνικό Κοινοβούλιο από το 1875 έως το 1935.

Η Παλαιά Βουλή είναι αρχιτεκτονικό κόσμημα στο κέντρο των Αθηνών, ενώ η μεγαλόπρεπη αίθουσα των συνεδριάσεων αποτελεί χώρο ιστορικής μνήμης αλλά και κατάλληλη στέγη για σημαντικές εκδηλώσεις πολιτιστικού και ιστορικού περιεχομένου.