ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Το Μουσείο στεγάζεται στον Ι. Ν. Παναγίας Αντιβουνιώτισσας. Ο ναός, από τους παλαιότερους στην πόλη της Κέρκυρας, χρονολογείται πιθανόν τον 15ο αιώνα. Το 1979 οι οικογένειες Αλαμάνου, Μυλωνόπουλου, Ριζικάκη και Σκάρπα δωρίζουν το ναό στο Ελληνικό Δημόσιο, για να λειτουργήσει ως Μουσείο. Το 1984 μετά από τις απαραίτητες αναστηλωτικές εργασίες εγκαινιάζεται το Μουσείο. Το 1994, μετά από τη δεύτερη και τελειωτική φάση αναστήλωσης του ναού έγινε η τελική επανέκθεση των εικόνων.