ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Το Αρχαιολογικό Μουσείο του Αργοστολίου θεμελιώθηκε το 1957, σε αντικατάσταση του Κοργιαλενείου Αρχαιολογικού Μουσείου που καταστράφηκε από το μεγάλο σεισμό που έγινε στο νησί το 1953. Τα σχέδια εκπόνησε ο αρχιτέκτονας μηχανικός Πάτροκλος Καραντινός.