ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέως Ιθάκης στεγάζονται ευρήματα κυρίως από το νότιο τμήμα του νησιού της Ιθάκης.Το κτήριο του μουσείου κτίστηκε στη δεκαετία του 1960 ακολουθώντας τα τότε αρχιτεκτονικά πρότυπα. Η έκθεση καταλαμβάνει τον προθάλαμο και τις τρεις αίθουσες, όπου εκτίθενται ευρήματα που χρονολογούνται από τη γεωμετρική έως και τη ρωμαϊκή περίοδο.