ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη της εσωτερικής αυλής του μουσείου
Η πρώτη έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου της Ρόδου χρονολογείται από το 1914 και οργανώθηκε από την Ιταλική Αρχαιολογική αποστολή. Περιελάμβανε προϊστορικά και μυκηναϊκά αντικείμενα, αγγεία Γεωμετρικής, Αρχαϊκής και Κλασικής περιόδου, γλυπτά, επιγραφές, συλλογή ροδιακών ενσφράγιστων αμφορέων, νομίσματα, συλλογή βυζαντινής και μεσαιωνικής εποχής καθώς και λαογραφική συλλογή.

Μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο έγιναν μεγάλης έκτασης επισκευές για την αποκατάσταση των βομβαρδισμένων τμημάτων του κτιρίου. Παράλληλα η δυτική πλευρά του ορόφου έλαβε την αρχική της μορφή με την ανακατασκευή των μεσοτοίχων των δωματίων, τους οποίους είχαν κατεδαφίσει οι Ιταλοί για να δημιουργήσουν ενιαία αίθουσα, όπου είχαν εκτεθεί τα μυκηναϊκά ευρήματα.

Ο πρώτος μετά την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων στο ελληνικό κράτος Έφορος Αρχαιοτήτων Ι. Κοντής και ο τότε επιμελητής Γ. Δοντάς οργάνωσαν την έκθεση της συλλογής γλυπτών. Εργασίες επανέκθεσης των ευρημάτων από τις νεκροπόλεις της Ιαλυσού και της Καμίρου πραγματοποιήθηκαν σε διαδοχικές περιόδους κατά τις δεκαετίες 1960 και 1970 από τους τότε επιμελητές αρχαιοτήτων Ι. Παπαποστόλου και Η. Ζερβουδάκη.
Συντάκτης
Κ. Μπαϊράμη, αρχαιολόγος
 
 
Μυθολογικά / Ιστορικά Πρόσωπα
Ήλιος