ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Το Μουσείο ιδρύθηκε το 1938, από τον ιστορικό του Ελληνικού Θεάτρου Γιάννη Σιδέρη. Από το 1976, τον διαδέχθηκε ο θεατρικός συγγραφέας, Μανόλης Κορρές.
 
 
Μυθολογικά / Ιστορικά Πρόσωπα
Γιάννης Σιδέρης