ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Το Μουσείο ιδρύθηκε το 1967 και εγκαινιάστηκε το Σεπτέμβριο του 1993. Στεγάζεται σε κτίριο που αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα τοπικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα. Ισόγειο με "οξιώστη", εσωτερική αυλή, καμαρόσπιτο με βοηθητικούς χώρους, όροφο με οντά. Τμήμα του κτιρίου κατασκευάστηκε κατά την Ενετοκρατία, o δε όροφος έγινε επί Τουρκοκρατίας. Χρησιμοποιήθηκε ως κατοικία μέχρι τα τέλη του περασμένου αιώνα. Στην κοινότητα Γαβαλοχωρίου δωρήθηκε από το ζεύγος Γεωργίου και Μαρίας Στυλιανάκη.