ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
Το Μουσείο οικοδομήθηκε το 1975 με δαπάνη του ομογενή επιχειρηματία Ευγένιου Παναγόπουλου. Το 2004 έγινε ανακαίνιση του κτηρίου, επανέκθεση των αρχαιοτήτων και κατασκευή νέου στεγάστρου στο νεκροταφείο τύμβων της Μέσης Εποχής του Χαλκού, στο πλαίσιο των έργων για την Ολυμπιακή προετοιμασία.