ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Κ΄ ΕΠΚΑ
Άποψη του εκθεσιακού χώρου
Η ανάγκη μεταφοράς των πέντε αιολικών κιονοκράνων από τον αύλειο χώρο του ναϊδρίου του Ταξιάρχη στη θέση Τρουλωτή της αγροτικής περιφέρειας της Νάπης στο Δημοτικό Σχολείο της ομώνυνης κοινότητας για λόγους καθαρισμού, συντήρησης, προστασίας , ασφάλειας και φύλαξης, οδήγησε σε μακροχρόνια αλληλογραφία μεταξύ της Κ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και της Κοινότητας της Νάπης από το 1986. Η προσπάθεια μεταφοράς τους στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης αντιμετώπισε τη σθεναρά αντίσταση όλων των κατοίκων και των εκπολιτιστικών συλλόγων της περιοχής, οι οποίοι απέβλεπαν στην πολιτιστική και οικονομική αναβάθμιση του τόπου τους.

Το 1995, ο κλειστός και ασφαλής χώρος του ισογείου του Δημοτικού Σχολείου, κρίθηκε κατάλληλος από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μυτιλήνης να υποδεχτεί και να στεγάσει τα αιολικά κιονόκρανα της Τρουλωτής. Η Κοινότητα της Νάπης με ευχαρίστηση παραχώρησε το χώρο, τον επισκεύασε και τον διαμόρφωσε, ώστε να πληρεί τους όρους της ασφαλούς φύλαξης και ανάδειξης των κιονοκράνων με χρηματοδότηση του Υπουργείου Αιγαίου.

Η επιθυμία των κατοίκων της Νάπης πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο του 2001, όπου έχουμε τα εγκαίνια της έκθεσης που φιλοξενείται σήμερα και η οποία μαζί με τη λαογραφική παρουσιάζει την ιστορική διαδρομή και τη συνέχεια της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου από την αρχαιότητα έως τους νεότερους χρόνους.
Συντάκτης
Λίλλιαν Αχειλαρά, αρχαιολόγος