ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
  Μόνιμες εκθέσεις  
 
© ΥΠΠΟΤ/ΣΤ ΕΠΚΑ/Επιστημονική Επιτροπή του Έργου "Μουσειογραφική-Μουσειολογική Μελέτη Νέου Μουσείου Πατρών"
Άποψη της πρώτης αίθουσας: Ιδιωτικού βίου  
Μόνιμη έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών
Η έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο είναι οργανωμένη κατά τρόπο ώστε ο επισκέπτης να πραγματοποιεί ένα «βιωματικό ταξίδι» στο παρελθόν της πόλης των Πατρών και της ευρύτερης περιοχής της. Με απλό και κατανοητό τρόπο μπορεί να περιηγηθεί τα εκθέματα τα οποία αναπτύσσονται σε τρεις θεματικές ενότητες και προβάλλουν τον Ιδιωτικό βίο, τον Δημόσιο βίο και τα Νεκροταφεία (Νεκρόπολη) των κατοίκων της περιοχής και καλύπτουν τη χρονική περίοδο από το 3000 π.Χ. έως τον 4ο αι. μ. Χ. Ανάμεσα στα εκθέματα αξιόλογη ...