ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
  Μόνιμες εκθέσεις  
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Ψηφιδωτό με παγώνι  
Ο Παλαιοχριστιανικός ναός
Η έκθεση έχει ως στόχο να δώσει στον επισκέπτη την εικόνα της γενικής μορφής και των επί μέρους στοιχείων που απαρτίζουν το ναό κατά τους πρώτους αιώνες του θριάμβου του χριστιανισμού, την παλαιοχριστιανική εποχή (4ος-7ος αι. μ.Χ.), και ιδιαίτερα κατά τον 5ο και 6ο αιώνα. Τα γενικά στοιχεία της μορφής του ναού παρουσιάζονται με κείμενα, σχέδια και φωτογραφίες. Κυρίαρχος τύπος είναι η βασιλική, ένας ορθογώνιος χώρος με κεραμοσκέπαστη στέγη, ο οποίος χωρίζεται με κιονοστοιχίες σε κλίτη και καταλήγει ...
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Τρικλίνιο οικίας από τη Θεσσαλονίκη  
Παλαιοχριστιανική πόλη και κατοικία
Η έκθεση αφορά στη δημόσια και ιδιωτική ζωή των ανθρώπων κατά την παλαιοχριστιανική εποχή (4ος-7ος αι. μ.Χ.). Την περίοδο αυτή η εικόνα των πόλεων δεν έχει αλλάξει σημαντικά σε σχέση με την προηγούμενη, ρωμαϊκή. Οι πόλεις συνήθως περιβάλλονται από τείχη και το κέντρο τους καταλαμβάνουν η αγορά και τα δημόσια κτήρια.
Το αρχαιολογικό υλικό της έκθεσης οργανώνεται θεματικά, συνθέτοντας δύο κατηγορίες. Το κεντρικό έκθεμα της αίθουσας είναι ο χώρος υποδοχής, το τρικλίνιο, όπως λέγεται, ενός σπιτιού, ...
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Τοιχογραφία Σωσάννας  
Από τα Ηλύσια πεδία στο χριστιανικό παράδεισο
Η έκθεση έχει ως θέμα την ταφή των νεκρών και τα κοιμητήρια της παλαιοχριστιανικής περιόδου (4ος-7ος αι. μ.Χ.), εποχής που χαρακτηρίζεται από τη μετάβαση από την ειδωλολατρεία στο χριστιανισμό. Η έκθεση εστιάζει στο θέμα της συνέχειας από τη ρωμαϊκή περίοδο, καθώς, με εξαίρεση την καύση των νεκρών, η χριστιανική εκκλησία αποδέχθηκε και υιοθέτησε όλες τις υπόλοιπες ταφικές συνήθειες. Τα Ηλύσια Πεδία της αρχαιότητας, ο τόπος ευημερίας, όπου πήγαιναν μετά θάνατον οι εκλεκτοί των θεών, δίνουν τη θέση ...
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Ανάγλυφη εικόνα Παναγίας δεομένης, 11ος αι  
Από την Εικονομαχία στη λάμψη των Μακεδόνων και των Κομνηνών
Στην έκθεση παρουσιάζεται η τέχνη και ο πολιτισμός της μεσοβυζαντινής περιόδου (8ος-12ος αι. μ.Χ.), στη διάρκεια της οποίας η βυζαντινή αυτοκρατορία έφθασε σε μεγάλη πνευματική και καλλιτεχνική ακμή, ιδιαίτερα με τις δυναστείες των Μακεδόνων και των Κομνηνών.
Στόχος της έκθεσης είναι να επισημάνει τις αλλαγές που συμβαίνουν σε σχέση με την προηγούμενη, παλαιοχριστιανική εποχή. Οργανώνεται θεματικά και μεγάλο μέρος της αναφέρεται σε θέματα θρησκευτικού περιεχομένου και εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής. ...
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Χρυσό νόμισμα του Θεοφίλου  
Οι δυναστείες των βυζαντινών αυτοκρατόρων
Στην έκθεση παρουσιάζονται με εποπτικό υλικό οι αυτοκρατορικές δυναστείες του Βυζαντίου από τον Ηράκλειο (610-641) μέχρι τους Παλαιολόγους (1261-1453). Το αρχαιολογικό υλικό που εκτίθεται είναι νομίσματα και μία επιγραφή που αναφέρεται σε επισκευή του τείχους της Θεσσαλονίκης την εποχή της βασιλείας των αυτοκρατόρων Λέοντος ΣΤ' και Αλεξάνδρου.
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Τοιχογραφία, μονόγραμμα Παλαιολόγων  
Το βυζαντινό κάστρο
Στην έκθεση παρουσιάζονται η δημιουργία και η οργάνωση του κάστρου στη μεσοβυζαντινή περίοδο. Πρόκειται για σύνθετο φαινόμενο, το οποίο σχετίζεται με τις ιστορικές συγκυρίες της εποχής και την επακόλουθη οικονομική κρίση (εχθρικές επιδρομές, επιδημίες και σεισμοί), που είχαν ως αποτέλεσμα τη σταδιακή συρρίκνωση ή εγκατάλειψη των περισσότερων παλαιοχριστιανικών πόλεων από τον 7ο-8ο αι. μ.Χ. Τα κάστρα είναι οχυρωμένοι οικισμοί, που συγκεντρώνουν τις βασικές λειτουργίες μιας πόλης. Είναι κτισμένα σε ...
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Χρυσοκέντητος επιτάφιος  
Το λυκόφως του Βυζαντίου 1204-1453
Στην έκθεση παρουσιάζονται οι τελευταίοι αιώνες της βυζαντινής αυτοκρατορίας, που οριοθετούνται από τις δύο αλώσεις της Κωνσταντινούπολης, από τους Λατίνους (1204) και τους Οθωμανούς Τούρκους (1453). Πρόκειται για περίοδο που χαρακτηρίζεται από εμφυλίους πολέμους, κακή οικονομική κατάσταση και βαθμιαία συρρίκνωση των εδαφών της αυτοκρατορίας. Ωστόσο, οι τέχνες και τα γράμματα γνώρισαν μεγάλη άνθηση, με κύρια κέντρα την Κωνσταντινούπολη και τη Θεσσαλονίκη.
Η έκθεση στεγάζεται στην έβδομη αίθουσα ...
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Ο Άγιος Γεώργιος και η Μονή Ξενοφώντος, 1798  
Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου
Η συλλογή της Ντόρης Παπαστράτου περιλαμβάνει αποκλειστικά ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 18ου-20ού αιώνα και είναι από τις πλουσιότερες σε αριθμό και μοναδική σε ποικιλία έργων. Τα ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά είναι ένα εικαστικό είδος με προέλευση από τη Δύση, που οι ιστορικές συγκυρίες ώθησαν την ορθόδοξη Εκκλησία να υιοθετήσει στα μέσα, περίπου, του 17ου αιώνα.
Η συλλογή αποτελείται από 198 χαρακτικά και 8 ξύλινες και χάλκινες μήτρες. Στην έκθεση παρουσιάζεται μέρος της συλλογής, ενώ ...
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Χριστός Παντοκράτωρ.  
Συλλογή Δημητρίου Οικονομόπουλου
Η συλλογή του Δημητρίου Οικονομόπουλου αποτελείται από 1460 αντικείμενα που χρονολογούνται από τα προϊστορικά μέχρι τα μεταβυζαντινά χρόνια. Από αυτά τα περισσότερα είναι βυζαντινής και μεταβυζαντινής εποχής, εικόνες, κεραμικά, νομίσματα, εκκλησιαστικά αντικείμενα και έγγραφα.
Ο Δημήτριος Οικονομόπουλος (1907-1986) σπούδασε και σταδιοδρόμησε ως χημικός-μηχανικός. Άρχισε να συλλέγει αρχαιότητες από πολύ νωρίς, εστιάζοντας το ενδιαφέρον του κυρίως σε έργα της βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης. ...
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
''Το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο''.  
"Το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο": Η βυζαντινή κληρονομιά στους χρόνους μετά την Άλωση, 1453-19ος αι.
Η έκθεση "Το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο": Η βυζαντινή κληρονομιά στους χρόνους μετά την Άλωση, 1453-19ος αι. αφορά τη μεταβυζαντινή εποχή, δηλαδή τα χρόνια μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης (1453) μέχρι το τέλος του 19ου αι., και παρουσιάζει, όπως δηλώνει ο τίτλος της, τη βυζαντινή κληρονομιά στην περίοδο αυτή.
Η κληρονομιά αυτή διαπιστώνεται καθαρά κυρίως στη θρησκευτική τέχνη της περιόδου. Σε κύριους μοχλούς προώθησης της τέχνης αναδείχτηκαν από το 16ο αι. τα μοναστικά κέντρα του ελλαδικού ...
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Αίθουσα 11, ανακαλύπτοντας το παρελθόν.  
Ανακαλύπτοντας το παρελθόν
Με την έκθεση "Ανακαλύπτοντας το παρελθόν" στην αίθουσα 11 ολοκληρώνεται η μόνιμη έκθεση του Μουσείου. Εδώ επιχειρείται να δοθεί η πορεία του αρχαιολογικού αντικειμένου από την ανασκαφή στο μουσείο και η διαδικασία που ακολουθείται σε αυτήν την πορεία. Ο επισκέπτης ενημερώνεται με πληροφοριακό υλικό για την ανασκαφική διαδικασία, προϊόν της οποίας είναι τα αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία στη συνέχεια αποτελούν το υλικό με το οποίο οργανώνονται οι εκθέσεις στα μουσεία.
Στην αίθουσα εκτίθεται ψηφιδωτό ...
 
  Περιοδικές εκθέσεις  
 
 
ΤΕΜΠΛΟΝ. Άγιες μορφές, αόρατες πύλες πίστης. 20ός και 21ος αιώνας
(27/10/2017-24/3/2018)

Την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου και ώρα 19.00 εγκαινιάζεται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, στη Θεσσαλονίκη, από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κύριον Προκόπιον Παυλόπουλον, η Έκθεση:
ΤΕΜΠΛΟΝ. Άγιες μορφές, αόρατες πύλες πίστης, 20ός και 21ος αιώνας
που διοργανώνεται από το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη και την MVN Consultants.
Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, συνεχίζοντας την παράδοση των τελευταίων χρόνων, οργανώνει θεματικές εκθέσεις ...
 
 
© ΜΒΠ
 
Η «πολυφωνική» παράδοση του 19ου αιώνα: Κοσμήματα και όπλα από τις συλλογές Άντυς Αντώτσιου και Αντώνη Σουλιώτη
(15\06\2022-18\9\2022)

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού εγκαινιάζει την έκθεση Η «πολυφωνική» παράδοση του 19ου αιώνα: Κοσμήματα και όπλα από τις συλλογές Άντυς Αντώτσιου και Αντώνη Σουλιώτη την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 στις 20:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ΜΒΠ «Ευτυχία Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου».
Το Μουσείο συνεχίζοντας της πολυετή συνεργασία του με ιδιώτες συλλέκτες παρουσιάζει ενδιαφέρουσες συνέχειες και ασυνέχειες στις παραδόσεις του 19ου αιώνα μέσα από ιδιαίτερα κοσμήματα και οπλισμό από τις συλλογές της ...
 
 
 
Και έτσι, διέδωσαν τον Λόγο στους νέους λαούς
(29 Νοεμβρίου 2013 - 20 Δεκεμβρίου 2013)

Η εξέλιξη της Σερβικής Κυριλλικής γραφής από τον 13ο στον 18ο αι., μέσα από αναπαραγωγές πολύτιμων χειρογράφων και παλαιτύπων της συλλογής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Σερβίας.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και το Γενικό Προξενείο της Δημοκρατίας της Σερβίας στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζουν στο κοινό της πόλης τη φωτογραφική έκθεση «Κι έτσι, διέδωσαν τον Λόγο στους νέους λαούς» Η εξέλιξη της Σερβικής Κυριλλικής γραφής από τον 13ο στον 18ο αι., μέσα από αναπαραγωγές πολύτιμων ...
 
 
© Απόστολος Κιλεσσόπουλος
"Κόσμοι εν τω γεννάσθαι"  
"Κόσμοι εν τω γεννάσθαι" Αναδρομική έκθεση του Απόστολου Κιλεσσόπουλου
(16 Σεπτεμβρίου 2013 - 31 Οκτωβρίου 2013)

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού εγκαινιάζει την αναδρομική έκθεση του εικαστικού Απόστολου Κιλεσσόπουλου τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2013 στις 8.30 μ.μ. στην πτέρυγα περιοδικών εκθέσεων «Κυριάκος Κρόκος».
Ζωγράφος, συγγραφέας, σκηνοθέτης, σκηνογράφος, ο Α. Κιλεσσόπουλος θεωρείται από τις σημαντικότερες μορφές της μεταπολεμικής τέχνης. Η έκθεση παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη με εμπλουτισμένο υλικό και περισσότερες εκδοχές της τέχνης του, μετά τη μεγάλη, τιμητική, αναδρομική έκθεση στο Ίδρυμα Ευγενίδου ...
 
 
© Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Άποψη της έκθεσης Χρόνος+Τόπος  
ΧΡΟΝΟΣ+ΤΟΠΟΣ. Είκοσι δύο ποιήματα του Κ. Π. Καβάφη, Δώδεκα εικόνες του Χ. Ι. Ξένου & Ποιήματα εν όλω
(31 Μαΐου 2013 - 31 Αυγούστου 2013)

To Mουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, τιμώντας την επέτειο των 150 χρόνων από τη γέννηση του μεγάλου Έλληνα Αλεξανδρινού ποιητή Κωνσταντίνου Καβάφη, διοργανώνει δυο περιοδικές εκθέσεις στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων "Έτους Κ.Π. Καβάφη", όπως το ανακήρυξαν η UNESCO και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται η έκθεση του εικαστικού Χ. Ι. Ξένου με τίτλο "ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ. Είκοσι δύο ποιήματα του Κ. Π. Καβάφη, Δώδεκα εικόνες του Χ. Ι. Ξένου", ...
 
 
© Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Άποψη της έκθεσης Κυρίλλιτσα  
Η Κυρίλλιτσα, Έργα καλλιτεχνών από τη Φιλιππούπολη, αφιερωμένα στα γράμματα του Κυριλλικού αλφαβήτου
(23 Μαΐου 2012 - 30 Ιουνίου 2012, παράταση: 8 Ιουλίου 2012)

Η έκθεση αποτελείται από τριάντα πίνακες σε καμβά. Κάθε πίνακας παρουσιάζει ένα από τα τριάντα γράμματα του κυριλλικού αλφαβήτου και συνοδεύεται με προσωπικό κείμενο του καλλιτέχνη. Η έκθεση αποτελεί την πρώτη καλλιτεχνική παρουσίαση του θέματος στην Ελλάδα, αγγίζοντας τόσο τους δύο κόσμους, το βυζαντινό και το σλαβικό όσο και τις ενδιαφέρουσες και ιδιόμορφες σχέσεις και αλληλεπιδράσεις που προέκυψαν από την επαφή τους.
Η έκθεση αποτελεί συνδιοργάνωση του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, του Γενικού ...
 
 
 
Έκθεση Τέτας Μακρή
(11 Μαρτίου - 6 Μαΐου 2015)

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού παρουσιάζει στο κοινό την έκθεση της Τέτας Μακρή, ομότιμης καθηγήτριας της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. Στην έκθεση παρουσιάζεται η πρόσφατη δουλειά της καλλιτέχνιδας, των τελευταίων έξι ετών.
Η διεκδίκηση μιας προνομιακής σχέσης της εικαστικού με το τελάρο, και η διαρκής επαναπραγμάτευση του θέματος του μετιέ της ζωγραφικής, δεν εμποδίζει την Τέτα Μακρή να προσφεύγει παράλληλα στο video, στο λόγο, ή στην εγκατάσταση, συγκροτώντας έναν σύνθετο μηχανισμό σχολιασμού ...
 
 
© Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Άποψη της έκθεσης  
Το δικό μας (;) Βυζάντιο, 30+1 εικαστικές προσεγγίσεις στο ΜΒΠ
(23 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014)

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού παρουσιάζει στο κοινό την περιοδική έκθεση «Το δικό μας (;) Βυζάντιο, 30+1 εικαστικές προσεγγίσεις στο ΜΒΠ». Πρόκειται για το αποτέλεσμα της συνεργασίας του Μουσείου με τον καθηγητή του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Μανόλη Γιανναδάκη και των φοιτητών του, πολλοί από τους οποίους είναι σήμερα απόφοιτοι. Το Μουσείο, ως δομημένος και αδόμητος χώρος, ως έργο τέχνης, οι συλλογές του, ...
 
 
 
Φίλιπποι 1914-2014 Εκατό χρόνια ερευνών της Γαλλικής Σχολής Αθηνών
(23 Οκτωβρίου 2014 - 31 Ιανουαρίου 2015)

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και η Γαλλική Σχολή Αθηνών, παρουσιάζουν την περιοδική έκθεση με τίτλο Φίλιπποι 1914-2014 Εκατό χρόνια ερευνών της Γαλλικής Σχολής Αθηνών, στην πτέρυγα περιοδικών εκθέσεων «Κυριάκος Κρόκος» του Μουσείου. H έκθεση περιλαμβάνει πλούσιο φωτογραφικό υλικό, σχέδια και μακέτες από τα αρχεία της Γαλλικής Σχολής Αθηνών, του Πανεπιστημίου της Λωζάνης και του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, που αφορούν κυρίως στις πρώτες δεκαετίες των ανασκαφών στους Φιλίππους, εστιάζοντας ...
 
 
© Ναός Αγίας Βαρβάρας, χωριό Αγία Βαρβάρα, Κύπρος
Εικόνα των αγίων Μάμαντος και Δημητρίου, 19oς αιώνας  
Η τιμή του αγίου Μάμαντος στη Μεσόγειο. Ένας ακρίτας άγιος ταξιδεύει
(19 Οκτωβρίου 2013 - 19 Ιανουαρίου 2014)

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη και τον Δήμο Μόρφου της Κύπρου διοργανώνει την περιοδική έκθεση «Η τιμή του αγίου Μάμαντος στη Μεσόγειο. Ένας ακρίτας άγιος ταξιδεύει» συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις της 4ης Biennale Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο δράσης των πέντε μουσείων της πόλης «Κίνηση 5Μ».
Η έκθεση για πρώτη φορά παρουσιάζει την ευρεία διάδοση της τιμής ενός αγίου που παραμένει ζωντανή σε διαφορετικούς λαούς της Μεσογείου. Αντικείμενα από την ...
 
 
© Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Σλαβικό χειρόγραφο  
Το φως των Γραμμάτων
(28 Νοεμβρίου 2013 - 2 Μαρτίου 2014)

Η έκθεση δημιουργήθηκε από το Ινστιτούτο Πολιτισμού του Υπουργείου Εξωτερικών της Βουλγαρίας και το Ίδρυμα Elena και Ivan Dujcev με αφορμή τη συμπλήρωση 1150 χρόνων από την ιεραποστολή των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου και τη δημιουργία του σλαβικού αλφαβήτου. Σε αυτήν παρουσιάζονται τα πιο πολύτιμα διακοσμημένα σλαβικά χειρόγραφα από τον 10ο έως τον 17ο αιώνα, τα οποία αποτελούν σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και σήμερα φυλάσσονται σε διάφορα μουσεία και πολιτιστικά ιδρύματα ...
 
 
© Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Άποψη της έκθεσης  
Εκ Θεσσαλονίκης Φως
(31 Ιανουαρίου 2014 - 2 Μαρτίου 2014)

To έτος 2014 αποτελεί για το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού ορόσημο, καθώς συμπληρώνονται είκοσι χρόνια από τότε που άνοιξε για πρώτη φορά τις πύλες του στο κοινό της πόλης μας, και όχι μόνον, με την πρώτη του περιοδική έκθεση. Στο πλαίσιο του επετειακού αυτού εορτασμού το Μουσείο μας διοργανώνει την περιοδική έκθεση «Εκ Θεσσαλονίκης Φως», τιμώντας τη Θεσσαλονίκη ως γενέτειρα πόλη των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου. Μέσα από την πρωτότυπη αυτή περιοδική έκθεση αναδεικνύεται η καθοριστική συμβολή των ...
 
 
© ΜΒΠ
 
"Πόλεις – Εικόνες" - Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018
(19 Σεπτεμβρίου 2018- 14 Οκτωβρίου 2018)

Με την ευκαιρία του εορτασμού για τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 εγκαινιάζεται στις 19 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 20.00 στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού η έκθεση «Πόλεις – Εικόνες», μια συνεργασία του Μουσείου με το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Πρόκειται για έργα φοιτητών και αποφοίτων του τμήματος και, πιο συγκεκριμένα, για δύο ομαδικά project από το Εργαστήριο Χαρακτικής και το Εργαστήριο Φωτογραφίας, ...
 
 
© Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Μπουκάλια κρασιού και μεταλλικού νερού που επαναχρησιμοποιήθηκαν με φαρμακευτικό περιεχόμενο  
Η Armee d'Orient στα Βαλκάνια: Αρχαιολογικά τεκμήρια ενός νοσοκομείου στη Θέρμη/Sedes
(21 Δεκεμβρίου 2012 - 3 Μαρτίου 2013 - παράταση έως 31 Μαρτίου 2013, περαιτέρω παράταση έως 12 Μαΐου 2013)

Η έκθεση στηρίζεται και συγκροτείται γύρω από τη βασική κεντρική θεματική ενότητα των αρχαιολογικών καταλοίπων μιας νοσοκομειακής εγκατάστασης της Γαλλικής Στρατιάς της Ανατολής, η οποία δρούσε στη Θέρμη Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου [1914-1918]. Μια σειρά αντικειμένων, προερχόμενων από τον εξοπλισμό της νοσοκομειακής εγκατάστασης του γαλλικού στρατού, αποκαλύφθηκε το 2007 κατά τις ανασκαφικές έρευνες της ΙΣΤ΄ ΕΠΚΑ στην τούμπα της Θέρμης, με υπεύθυνη αρχαιολόγο την κ. Ευδοκία ...
 
 
Η λειψανοθήκη του «Αληθούς Σταυρού»  
Έργα τέχνης από το Λούβρο στη Θεσσαλονίκη
(14 Οκτωβρίου 2012 - 21 Ιανουαρίου 2013)

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, εκτίθενται έργα από τις διάσημες συλλογές και από τις σύγχρονες παραγωγές του Μουσείου του Λούβρου. Η έκθεση «Έργα τέχνης από το Λούβρο στη Θεσσαλονίκη» διοργανώνεται σε συνέχεια της έκθεσης «Στο Βασίλειο του Μεγάλου Αλεξάνδρου: η Αρχαία Μακεδονία» που παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του 2011 στο γαλλικό μουσείο με εκθέματα από τις συλλογές του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης και μουσείων της ...
 
 
Ρολόι επετειακό, ελβετικό μάρκας Cortebert, ασημένιο με ανάγλυφη διακόσμηση  
Η Θεσσαλονίκη των Συλλεκτών. Ιστορίες της πόλης
(21 Σεπτεμβρίου 2012 - 8 Δεκεμβρίου 2012)

Τα σπάνια εκθέματα, τα περισσότερα εκ των οποίων εκτίθενται για πρώτη φορά, προέρχονται από τις Συλλογές των: Βασίλη Βασιακώστα, Αλέξανδρου Γαρύφαλλου, Σάββα Δεμερτζή, Γιώργου Θωμαρέη, Οικογένειας Καλφαγιάν, Μανώλη Κανδυλάκη, Παναγιώτη Κόκκα, Γιώργου Κωνσταντινίδη, Γιάννη Μέγα, Βασίλη Νικόλτσιου, ΄Αγγελου Παπαϊωάννου, Γιώργου Πατιερίδη, Κώστα Σταμάτη, Δημήτρη Τακά, Αλέξανδρου & Λένας Χαΐτογλου.
Στην πρώτη ενότητα της Έκθεσης παρουσιάζεται η πόλη ως ένα συλλεκτικό κομμάτι, μέσα από τις συλλογές ...
 
 
© Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Ναός Αγίων Πέτρου Και Παύλου (Πέτροβα Τσρκβα)  
Αρχιτεκτονικοί Θησαυροί από την Καρδιά της Μεσαιωνικής Σερβίας
(7 Δεκεμβρίου 2012 - 3 Μαρτίου 2013 - παράταση έως 31 Μαρτίου 2013)

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού σε συνεργασία με το Ίδρυμα για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της πόλης του Κράλιεβο (Zavod za Zastitu Spomenika Kulture Kraljeva) συμμετέχει στη δράση της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού «Θεσσαλονίκη ? Σταυροδρόμι Πολιτισμών» με τη φωτογραφική έκθεση «Αρχιτεκτονικοί Θησαυροί από την Καρδιά της Μεσαιωνικής Σερβίας».

Το μεσαιωνικό βασίλειο της Σερβίας συνδεόταν με το Βυζάντιο και ειδικότερα με τη Θεσσαλονίκη με πολλαπλούς και πολυεπίπεδους δεσμούς. ...
 
 
© Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Κωνσταντινούπολη  
Μεσαιωνικά λιμάνια-σταθμοί στους θαλάσσιους δρόμους της Ανατολής: Βόρειο Αιγαίο, Μαύρη Θάλασσα, Κασπία Θάλασσα
(15 Δεκεμβρίου 2012 - 3 Μαρτίου 2013 - παράταση έως 31 Μαρτίου 2013, περαιτέρω παράταση έως 12 Μαΐου 2013)

Πρόκειται για ένα οπτικό οδοιπορικό στους θαλάσσιους δρόμους της Ανατολής με όχημα την «ολκάδα», το εμπορικό πλοίο των Βυζαντινών που μετέφερε εμπορεύματα και για αιώνες συνέδεε ανθρώπους, πόλεις, λιμάνια και πολιτισμούς. Αυτή τη φορά, στα αμπάρια της μεταφέρει μοναδικές εικόνες της ιστορίας, όπως γκραβούρες, καρτ ποστάλ και φωτογραφίες που για πρώτη φορά παρουσιάζονται με τρόπο που να αναδεικνύουν την ιστορία κάθε πόλης-λιμανιού και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής. Θεσσαλονίκη, Τορώνη, Καβάλα, ...
 
 
© Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού - Μουσείο Φωτογραφίας
Πρόσκληση της έκθεσης  
Λόγος V - Αφηγήσεις της πόλης
(17 Μαΐου - 15 Ιουνίου 2014)

Η πόλη της Θεσσαλονίκης μάς αποκαλύπτεται με έναν διαφορετικό τρόπο, μέσα από τα έργα των Jean-Christophe Ballot, Alain Ceccaroli, Fouad Elkoury, Andre Merian, Λίας Ναλμπαντίδου, Σπύρου Στάβερη, στην έκθεση αυτή που συνδιοργανώνεται από το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της PhotoBiennale.
Εδώ ο λόγος δίνεται στην πόλη, όπως εκφράζεται μέσα από το αστικό και το περιαστικό τοπίο, δίνοντας φωνή σε μέρη που δεν είχαμε δει ή τουλάχιστον δεν είχαμε ...
 
 
Άποψη της έκθεσης  
Προς το εν Θεσσαλονίκη Βυζαντινόν Μουσείον. Δωρητές και χορηγοί στην ιστορία του ΜΒΠ
(30 Μαΐου - 30 Νοεμβρίου 2014)

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, με αφορμή τη συμπλήρωση είκοσι χρόνων λειτουργίας του, παρουσιάζει την έκθεση «Προς το εν Θεσσαλονίκη Βυζαντινόν Μουσείον. Δωρητές και χορηγοί στην ιστορία του ΜΒΠ», η οποία είναι αφιερωμένη στο έργο των δωρητών και χορηγών, που με τη γενναιοδωρία τους εμπλούτισαν τις συλλογές του Μουσείου και διευκόλυναν το έργο του συμβάλλοντας είτε οικονομικά, είτε προσφέροντας δωρεάν τις υπηρεσίες τους, ακόμη πριν την ίδρυσή του.

Στην έκθεση παρουσιάζονται αντικείμενα ...
 
 
© Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Περιήγηση στην Ανατολική Μεσόγειο μέσα από έργα της συλλογής Ιωάννη Τρικόγλου  
Περιήγηση στην Ανατολική Μεσόγειο μέσα από έργα της συλλογής Ιωάννη Τρικόγλου
(2 Ιουλίου 2012 - 8 Σεπτεμβρίου 2012)

Η έκθεση με τίτλο «Περιήγηση στην Ανατολική Μεσόγειο μέσα από τα έργα της Συλλογής Ιωάννη Τρικόγλου» αποτελεί συνδιοργάνωση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ και του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού. Πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση πενήντα χρόνων από την απόφαση του Ιωάννη Τρικόγλου, Έλληνα εμπόρου, λόγιου και δραστήριου μέλους της ελληνικής κοινότητας του Καΐρου, να δωρίσει τη Βιβλιοθήκη του στο Α.Π.Θ. (1962).
H έκθεση, στην ουσία μια διαδρομή του Συλλέκτη στην Ανατολική Μεσόγειο, ...
 
 
© ΜΒΠ
 
Περιοδική έκθεση με τίτλο «Γλυπτική»
(22/9/2021-21/11/2021)

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και το Σωματείο των Φίλων σας προσκαλούν στα εγκαίνια της έκθεσης έργων του γλύπτη ομ. καθηγητή της Α.Σ.Κ.Τ. κ. Θόδωρου Παπαγιάννη. Η έκθεση με τίτλο «Γλυπτική» διοργανώνεται σε συνεργασία και με τη χορηγία του Σωματείου των Φίλων του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού και τα εγκαίνιά της θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021 στις 20.00 στο κεντρικό αίθριο του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, ενώ η έκθεση θα φιλοξενηθεί στο κεντρικό αίθριο και στην αίθουσα ...
 
 
© ΜΒΠ, Νομισματικό Μουσείο
 
«ΦΟΙΝΙΞ – ΑΓΩΝ»
(8/6/2023 - 13/9/2023)

Στις 18 Μαΐου γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο η Διεθνής Ημέρα Μουσείων με θέματα που αφορούν στα μουσεία και στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Για το 2023 το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) έχει επιλέξει το θέμα ««Μουσεία, Αειφορία και Ποιότητα Ζωής».
Με την επιλογή του συγκεκριμένου θέματος, το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) επιδιώκει να αναδείξει τον ρόλο και τη δύναμη των μουσείων να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της αειφορίας και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής του κοινωνικού ...
 
 
© Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
 
«Δωρήματα: μικρές ιστορίες για νέα αποκτήματα» Στη μνήμη της Γεωργίας Παπαζώτου
(12/12/2019 - 30/9/2020)

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού σας προσκαλεί στα εγκαίνια της περιοδικής έκθεσης με τίτλο «Δωρήματα: μικρές ιστορίες για νέα αποκτήματα», την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019 στις 19.00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων «Ευτυχία Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου». Στην έκθεση αυτή, παρουσιάζονται νέα αποκτήματα του Μουσείου, που περιήλθαν στις Συλλογές του τα τελευταία χρόνια, εντάσσοντάς τα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σε ό,τι αφορά το είδος, τη λειτουργικότητα, την ερμηνεία και την ιστορία που αυτά αφηγούνται. Δεν είναι ...
 
 
Άποψη της έκθεσης  
"Ταξιδεύοντας στην Ανατολική Μεσόγειο" μέσα από το Ψηφιακό Αρχείο Ελληνικού Πολιτισμού του Θ. Κορρέ (Α.Π.Θ.).
(23 Ιουνίου - 13 Σεπτεμβρίου 2015)

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού με την περιοδική έκθεση φωτογραφίας «Ταξιδεύοντας στην Ανατολική Μεσόγειο μέσα από το Ψηφιακό Αρχείο Ελληνικού Πολιτισμού του Θεόδωρου Κορρέ (Α.Π.Θ.)» συμμετέχει στις εκδηλώσεις της 5ης Biennale Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο δράσης των πέντε μεγάλων μουσείων της πόλης, γνωστής ως «Κίνηση 5Μ».

Η έκθεση έχει ως στόχο να προβάλει στο ευρύ κοινό μια σειρά από περισσότερο ή λιγότερο γνωστούς τόπους με έντονη παρουσία Ελλήνων διαχρονικά, καθώς επίσης ...
 
 
© Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Πρόσκληση στην έκθεση  
“Μάχη με τον χρόνο”
(21 Οκτωβρίου 2015 - 27 Μαρτίου 2016)

Με αφορμή και τη συμπλήρωση είκοσι χρόνων από τη λειτουργία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού (1994-2014) οργανώσαμε και σας παρουσιάζουμε μια διαδραστική έκθεση - συμμετέχει και ο επισκέπτης - η οποία παρουσιάζει μέσα από αυθεντικά εκθέματα, συντηρημένα ή κατά το στάδιο της συντήρησης, πρώτες ύλες, υλικά, εργαλεία και όργανα συντήρησης, πολυμέσα (φωτοτράπεζες, βιντεοπροβολές κ. ά.), εποπτικό υλικό (γραφιστικές συνθέσεις, φωτογραφίες, σχέδια), το έργο των εργαστηρίων συντήρησης του Μουσείου Βυζαντινού ...
 
 
© Ε. Βαρλάμης
Άποψη της έκθεσης  
«Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» του Ευθύμιου Βαρλάμη
(6 Ιουνίου 2016 έως 15 Σεπτεμβρίου 2016)

Σε συνδιοργάνωση με το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Μακεδονίας και Θράκης), η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού τη συλλογή «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» του Καθηγητή Ευθυμίου Βαρλάμη.
Το έργο του Έλληνα της διασποράς, μετά από τις παρουσιάσεις στο Μουσείο Τέχνης της Αυστρίας, παρουσιάσθηκε το 2013 στην γενέτειρα πόλη του καλλιτέχνη, τη Βέροια, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Βέροιας. Στη συνέχεια προσκλήθηκε από τον π. Πάπα Βενέδικτο σε ...
 
 
© Μουσείο Καζαντζάκη
 
"Καζαντζάκης και Βυζάντιο: η αναζήτηση του θείου"
(13 Μαρτίου-15 Σεπτεμβρίου 2019)

Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη και το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης, παρουσιάζουν στην κατεξοχήν «βυζαντινή» πόλη της Ελλάδας, τη Θεσσαλονίκη, την περιοδική έκθεση με τίτλο «Καζαντζάκης και Βυζάντιο: η αναζήτηση του θείου». Η έκθεση αποτελεί το επιστέγασμα της συνεργασίας των δύο Μουσείων που ξεκίνησε το 2017 με αφορμή τα 60 χρόνια από τον θάνατο του Νίκου Καζαντζάκη.
Εκθέματα και αρχειακά τεκμήρια του Μουσείου Καζαντζάκη, ορισμένα από τα οποία εκτίθενται ...
 
 
© Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Αφίσα της έκθεσης  
Μνημεία υπό την προστασία της Unesco στη Βουλγαρία
(6 έως 23 Οκτωβρίου 2016)

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού σε συνεργασία με το Γενικό Προξενείο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίας με θέμα: «Μνημεία υπό την προστασία της Unesco στη Βουλγαρία», στον χώρο υποδοχής (φουαγιέ) του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού.
Ο διάσημος βούλγαρος φωτογράφος Alexander Nishkov αποτυπώνει με το φακό του επτά ιστορικά μνημεία και δύο τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της UNESCO, της Παγκόσμιας Οργάνωσης ...
 
 
© Ίδρυμα Θεοφανώ
 
Παραπλανητικός Ήλιος με έργα του Jan Vanriet
(12/10/2022-13/11/2022)

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού σε συνεργασία με το Ίδρυμα Θεοφανώ εγκαινιάζει την έκθεση Παραπλανητικός Ήλιος με έργα του Jan Vanriet την Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2022 στις 19:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ΜΒΠ «Ευτυχία Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου».
Στη έκθεση, που διοργανώνεται στο πλαίσιο της φετινής απονομής του Βραβείου Θεοφανώ, παρουσιάζεται στο ελληνικό κοινό ο Βέλγος καλλιτέχνης και ποιητής Jan Vanriet, ο οποίος συνδέεται με το Ίδρυμα Θεοφανώ, καθώς είναι αυτός που φιλοτέχνησε το ίδιο ...
 
 
© ΜΒΠ
 
«Ίδε το έαρ το γλυκύ»
(21 Μαρτίου - 5 Μαΐου 2019)

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, σας προσκαλεί στην εκδήλωση με τίτλο «Ίδε το έαρ το γλυκύ», που θα πραγματοποιηθεί στον χώρο υποδοχής (φουαγιέ) του ΜΒΠ, την Πέμπτη 21 Μαρτίου στις 20,00 μμ. με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 21 Μαρτίου, ημέρα παγκόσμιου εορτασμού της εισόδου στην «Εαρινή Ισημερία», καθώς επίσης και εορτασμού της «Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης», προγραμματίζεται περιοδική έκθεση και εκδήλωση Λόγου, με τίτλο «Ίδε το έαρ το γλυκύ».
Η έκθεση, που θα πραγματοποιηθεί ...
 
 
© Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Α.Π.Θ
«Η Αγία Σοφία των αδελφών Fossati, μέσα από την Τρικόγλειο Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ.», Νικήτη  
«Η Αγία Σοφία των αδελφών Fossati, μέσα από την Τρικόγλειο Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ.», από τις 8 Ιουνίου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
(8 Ιουνίου 2018 - 30 Σεπτεμβρίου 2018)

Ο Δήμος Σιθωνίας σε συνεργασία με την Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Α.Π.Θ., το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και την Αγιορείτικη Εστία, φιλοξενεί στις εγκαταστάσεις του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Νικήτης την περιοδική έκθεση με τίτλο: «Η Αγία Σοφία των αδελφών Fossati, μέσα από την Τρικόγλειο Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ.», από τις 8 Ιουνίου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

Η έκθεση αποτελεί παραγωγή του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού (μουσειολογικό σκεπτικό, κείμενα, γραφιστικός σχεδιασμός) ...
 
 
© ΜΒΠ
 
«Στη δίνη του Μεγάλου Πολέμου: Η Θεσσαλονίκη της Στρατιάς της Ανατολής (1915-1918)»
(14 Δεκεμβρίου 2017- 30 Σεπεμβρίου 2018)

Εγκαίνια περιοδικής έκθεσης «Στη Δίνη του Μεγάλου Πολέμου: Η Θεσσαλονίκη της Στρατιάς της Ανατολής» στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 19.00. Την έκθεση θα εγκαινιάσει η Υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) κ. Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά.
Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού διοργανώνει την περιοδική έκθεση με τον τίτλο «Στη Δίνη του Μεγάλου Πολέμου: Η Θεσσαλονίκη της Στρατιάς της Ανατολής», στην
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων «Ευτυχία Κουρκουτίδου – Νικολαΐδου». ...
 
 
© ΜΒΠ
 
«Από τα Μακεδονικά στα Θεσσαλικά Τέμπη: από τη Ρεντίνα στη Βελίκα»
(21 Δεκεμβρίου 2018 - 31 Μαΐου 2018)

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού σας προσκαλεί στα εγκαίνια της έκθεσης «Από τα Μακεδονικά στα Θεσσαλικά Τέμπη: από τη Ρεντίνα στη Βελίκα» την Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου στις 20:00 στην πτέρυγα περιοδικών εκθέσεων του ΜΒΠ «Κυριάκος Κρόκος».
Στην έκθεση παρουσιάζονται πέντε επιλεγμένες οχυρωμένες θέσεις από τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία που συνδέονται μεταξύ τους επειδή έχουν ιδρυθεί, κατασκευαστεί, ή ανακαινιστεί κατά τα χρόνια του αυτοκράτορα Ιουστινιανού Α΄ (527-565). Πρόκειται για το κάστρο ...
 
 
© ΜΒΠ
 
«Ο άγιος Σάββας Σερβίας»
(8 Ιουνίου - 13 Σεπτεμβρίου 2017)

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και το Μουσείο Ιστορίας της Σερβίας σας προσκαλούν στα εγκαίνια της έκθεσης «Ο άγιος Σάββας Σερβίας» την Πέμπτη, 8 Ιουνίου στις 20:00 στην πτέρυγα περιοδικών εκθέσεων του ΜΒΠ «Κυριάκος Κρόκος».

Στην έκθεση παρουσιάζονται απεικονίσεις του αγίου και επεξηγηματικά κείμενα σχετικά με τη ζωή και το έργο του, ενώ κεντρικό έκθεμα αποτελεί το ακριβές αντίγραφο της ποιμαντορικής ράβδου του αγίου.

Ο άγιος Σάββας (περ. 1175-1236) -πρίγκιπας της σερβικής δυναστείας ...
 
 
© Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
HOMO UTOPICUS IN CRISIS  
HOMO UTOPICUS IN CRISIS
(27 Ιανουαρίου - 19 Μαρτίου 2017)

Ομαδική περιοδική έκθεση Ελλήνων και Γάλλων εικαστικών
Βίντεο - Ιnstallations- Ζωγραφική - Φωτογραφία - Ψηφιακά μέσα
To Mουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού παρουσιάζει στην πτέρυγα περιοδικών εκθέσεων Κυριάκος Κρόκος την έκθεση HOMO UTOPICUS IN CRISIS, η οποία θα εγκαινιαστεί την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017 στις 20:00. Η έκθεση αφορά την συνεύρεση μιας ομάδας 13 καλλιτεχνών από την Ελλάδα και τη Γαλλία, που συντάχθηκαν για να στοχαστούν και να διασταυρώσουν την έννοια της ουτοπίας, με ...
 
 
© ΜΒΠ
 
«Ο Αλφόνσο διδάσκει Μπρονστάιν!»
(27/6/2018 - 2/9/2018)

Ζωγραφικά και χαρακτικά έργα του Νικόλα Σφήκα με θέμα το σκάκι παρουσιάζονται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού από τις 27 Ιουνίου έως τις 2 Σεπτεμβρίου 2018 στο πλαίσιο της έκθεσης «Ο Αλφόνσο διδάσκει Μπρονστάιν!».
Ο καλλιτέχνης εμπνέεται και μεταλλάσσει δημιουργικά τις μεσαιωνικές μορφές του «Βιβλίου των παιχνιδιών» (Libro de ajedrez, dados, y tablas, 1283) του Αλφόνσου I/ του Σοφού (1221-1284), βασιλιά της Καστίλης και της Λεόν. Οι αφαιρετικές μορφές που προκύπτουν καλούνται να εικονογραφήσουν ...
 
 
© Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
 
«Δύο Συλλογές σμίγουν»
(20/12/2019 - 31/12/2020)

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού σας προσκαλεί στα εγκαίνια της περιοδικής έκθεσης με τίτλο «Δύο συλλογές σμίγουν», την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 στις 20:00, στην πτέρυγα περιοδικών εκθέσεων «Κυριάκος Κρόκος».
Το έτος 2015 (30/11) ο Δήμος Θεσσαλονίκης αποφάσισε να παραχωρήσει στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, σε συνέχεια πρότασής του, με τη μορφή χρησιδανείου για 30 έτη, 109 εικόνες και ιερά κειμήλια από τη Συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης. Με σχετική υπουργική απόφαση (17-6-2016) ορίστηκε ...
 
 
© Γεώργιος Κόρδης
 
"Ημερολόγιο"
(16/10/2020-31/12/2020)

«Γ. Σεφέρης, Ημερολόγιο Καταστρώματος Γ΄»
Το «Ημερολόγιο» του Γιώργου Κόρδη στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Η περιοδική έκθεση με τίτλο «Ημερολόγιο» εγκαινιάζεται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020, στις 19.30, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων «Ευτυχία Κουρκουτίδου – Νικολαΐδου».
Ο ζωγράφος Γιώργος Κόρδης επιχειρεί έναν εικαστικό διάλογο με τον Γιώργο Σεφέρη και συγκεκριμένα με το τρίτο μέρος της σύνθεσης «Ημερολόγιο Καταστρώματος», που αναφέρεται στην Κύπρο. ...
 
 
© ΜΒΠ
Πρόσκληση εγκαινίων  
ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ... ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΒΙΕΝΝΗ
(4 Απριλίου - 18 Μαΐου 2017)

Εγκαίνια: 04/04/2017, Ώρα Έναρξης: 20:00
Χώρος: πτέρυγα περιοδικών εκθέσεων "Κυριάκος Κρόκος"

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού παρουσιάζει στο κοινό την περιοδική έκθεση με τίτλο ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ... ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΒΙΕΝΝΗ στην πτέρυγα περιοδικών εκθέσεων Κυριάκος Κρόκος η οποία θα εγκαινιαστεί την Τρίτη 4 Απριλίου 2017 στις 20.00. Πρόκειται για ένα εγχείρημα που στοχεύει στο «περπάτημα» σαν τέχνη και μέθοδο αναγνώρισης του περιβάλλοντος· σαν τεχνική που εστιάζει στις επενέργειες της ...
 
 
© Βυρώνας Μήτος
Φωτοκάρτα με όχημα σχολής οδηγών  
"Στο περιθώριο του πολέμου: Η Θεσσαλονίκη της Κατοχής (1941-1944) μέσα από τη φωτογραφική συλλογή Βύρωνα Μήτου"
(10 Φεβρουαρίου 2016 - 06 Νοεμβρίου 2016)

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού διοργανώνει την περιοδική έκθεση με τον τίτλο «Στο περιθώριο του πολέμου: Η Θεσσαλονίκη της Κατοχής (1941-1944) μέσα από τη φωτογραφική συλλογή Βύρωνα Μήτου», στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων «Ευτυχία Κουρκουτίδου – Νικολαΐδου».
Η έκθεση, παραγωγή του Μουσείου, θα εγκαινιαστεί στις 10 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 20.00 και θα διαρκέσει έως τις 6 Νοεμβρίου 2016.
Η συλλογή Βύρωνα Μήτου αποτελείται από φωτογραφίες Γερμανών στρατιωτών που υπηρέτησαν τη θητεία τους στην ...
 
 
 
“Η Αγία Σοφία των αδελφών Fossati μέσα από την Τρικόγλειο Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ.”
(15 Ιουνίου – 15 Οκτωβρίου 201)

Το Α.Π.Θ. και το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού συνδιοργανώνουν την περιοδική έκθεση με τίτλο: «Η Αγία Σοφία των αδελφών Fossati, μέσα από την Τρικόγλειο Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ.», στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων «Ευτυχία Κουρκουτίδου- Νικολαΐδου» (διάρκεια έκθεσης 15 Ιουνίου – 15 Οκτωβρίου 2017), με αφορμή τον εορτασμό για τη συμπλήρωση των 90+ χρόνων λειτουργίας (1927-2017) της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Α.Π.Θ.
Στην έκθεση παρουσιάζονται για πρώτη φορά 22 έγχρωμες λιθογραφίες τoυ Gaspare ...
 
 
 
«Ζωή Σκιαδαρέση: Άγγελοι και Τοπία».
(25/9/2019-9/10/2019)

Εγκαίνια περιοδικής έκθεσης «Ζωή Σκιαδαρέση: Άγγελοι και Τοπία» στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 20.00.
Ζωγραφικά έργα της ζωγράφου Ζωής Σκιαδαρέση παρουσιάζονται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων «Ευτυχία Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου» στο πλαίσιο της έκθεσης «Ζωή Σκιαδαρέση: Άγγελοι και Τοπία». Μαθήτρια των Γιάννη Μόραλη και Σπύρου Παπαλουκά, η Ζωή Σκιαδαρέση ενσωματώνει στο έργο της μορφές της παράδοσης, έντεχνης και λαϊκής, συνδυάζοντας, ...
 
 
© Ελληνική Κοινότητα Σικελίας "Τρινακρία", Παλέρμο
 
WAAG. We are all Greeks ! Είμαστε όλοι Έλληνες!
(15\05\2021-29\8\2021)

Tο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και η Ελληνική Κοινότητα Σικελίας "Τρινακρία", Παλέρμο σας προσκαλούν στην νέα μας περιοδική έκθεση WAAG. We Are All Greeks! Είμαστε Όλοι Έλληνες! που διοργανώνεται με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Στην έκθεση αυτή, σε επιμέλεια του Francesco Piazza, βασισμένη σε μια ιδέα των Βασίλη Καραμπάτσα και Francesco Piazza, παρουσιάζονται έργα Ελλήνων και Ιταλών εικαστικών, οι οποίοι σύμφωνα με τον επιμελητή της έκθεσης «έχουν κάνει μια ...
 
 
Τηλεγράφημα  
ΛΟΓΟΣ VI - Το τηλεγράφημα
(24 Απριλίου - 30 Σεπτεμβρίου 2015)

Η έκθεση πραγματοποιείται με αφορμή τη δωρεά της συλλογής αυθεντικών (vintage) τηλεγραφημάτων του Μιχάλη Τσιπίδη στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του ΟΤΕ.
Παρουσιάζονται περίπου 70 πρωτότυπα τηλεγραφήματα, κυρίως εμπορικού χαρακτήρα, από τις διαφορετικές τηλεγραφικές υπηρεσίες με έδρα τη Θεσσαλονίκη από το 1870 μέχρι το 1956 (η Οθωμανική Αυτοκρατορική Τηλεγραφική Υπηρεσία, η Βουλγαρική, η Σερβική, η Αγγλική Eastern Telegraph Company και η μετεξέλιξή της, η Cable and Wireless, η Αγγλική Cable Telegraph ...
 
 
© ΜΒΠ
 
«Η Ελληνική Επανάσταση στον ρωσικό τύπο του 1821»
(1/2/2022-28/2/2022)

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού σας ενημερώνει ότι στον χώρο υποδοχής (φουαγιέ) φιλοξενεί περιοδική έκθεση η οποία αφορά την παρουσίαση από τον ρωσικό τύπο της εποχής της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.
Το 2021, η Ελλάδα γιόρτασε τα 200 χρόνια από την έναρξη της εθνικοαπελευθερωτικής επανάστασης του 1821.
Η έκθεση «Η Ελληνική Επανάσταση στον ρωσικό τύπο του 1821» παρουσιάζει σελίδες από την ενότητα «Πολιτική» τριών πολύ διάσημων και δημοφιλών περιοδικών της Αγίας Πετρούπολης από τη συλλογή ...
 
 
Πρόσκληση  
Ελληνικές Χάρτινες Εικόνες, Οδός Επικοινωνίας Ελλάδας-Ρωσίας
(24 Νοεμβρίου έως 11 Δεκεμβρίου 2016)

Στις 24 Οκτωβρίου, ώρα 20.00, εγκαινιάζεται η περιοδική έκθεση «Ελληνικές Χάρτινες Εικόνες, Οδός Επικοινωνίας Ελλάδας-Ρωσίας», Αποτελεί προϊόν συνεργασίας του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού και του Κρατικού Μουσείου Ιστορίας της Θρησκείας στην Αγία Πετρούπολη. Εντάσσεται στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 2016, Έτους της Ελλάδας στη Ρωσία και της Ρωσίας στην Ελλάδα και υποστηρίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού της Ρωσικής Ομοσπονδίας και το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελληνικής ...
 
 
© ΜΒΠ
 
Γιώργος Κόρδης - «Ανέστιοι Προσφεύγοντες»
(12/7/2022-31/8/2022)

Στις 12 Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, εγκαινιάζεται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού (Θεσσαλονίκη) το έργο του Γιώργου Κόρδη με τίτλο «Ανέστιοι Προσφεύγοντες». Πρόκειται για μια εικαστική σύνθεση-εγκατάσταση μνημειακών διαστάσεων που προσεγγίζει το θέμα της ανεστιότητας-προσφυγιάς ως κοινωνικό-ιστορικό φαινόμενο ανιχνεύοντας τις υπαρξιακές, ψυχολογικές και ανθρωπιστικές διαστάσεις του.
Η εγκατάσταση αποτελείται από 8 (oκτώ) επιμέρους αυτοτελή έργα, τα οποία συν- ενώνονται σε ένα ...
 
 
© Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
 
"Χαράσσοντας τον πηλό" στο Μουσείο και στις βιτρίνες του ΟΤΕ
(15/05/2017 - 05/06/2017)

α) Δευτέρα 15 Μαΐου έως Δευτέρα 5 Ιουνίου 2017| Χώρος υποδοχής (φουαγιέ)
Περιοδική έκθεση εγχάρακτης κεραμικής από τη Συλλογή της Έφης Κουνουγέρη – Μανωλεδάκη. Παρουσιάζονται επιλεγμένα έργα κεραμιστών του 20ου και του 21ου αι. που εμπνέονται από τον διάκοσμο της εγχάρακτης κεραμικής, βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου.
β) Δευτέρα 15 Μαΐου έως Δευτέρα 5 Ιουνίου 2017| Bιτρίνες τέχνης του ΟΤΕ στην Κ. Ντηλ
Περιοδική έκθεση στις «Bιτρίνες τέχνης του ΟΤΕ στην Κ. Ντηλ» στο κεντρικό κατάστημα ...
 
 
© ΜΒΠ
 
«Κάμπος/Πεδίο: η ενέργεια του κενού»
(28.01.2023 - 23.04.2023)

To Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σας προσκαλούν στα εγκαίνια της έκθεσης «Κάμπος/Πεδίο: η ενέργεια του κενού» το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023 στις 18:00 στην πτέρυγα περιοδικών εκθέσεων του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού «Κυριάκος Κρόκος».
Στην έκθεση παρουσιάζονται εικαστικά έργα που διερευνούν σύγχρονες προσεγγίσεις του μοντερνιστικού «πεδίου» και του βυζαντινού ...
 
 
© Μουσείο Φωτογραφίας «Χρήστος Καλεμκερής»
 
Μνημείων Μνήμες
(20/4/2018-17/6/2018)

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης και το Μουσείο Φωτογραφίας «Χρήστος Καλεμκερής» του Δήμου Καλαμαριάς, υπό τη διοίκηση του νέου προέδρου, κ.Παύλου Καλεμκερή, παρουσιάζουν την έκθεση φωτογραφίας πρωτότυπου αρχειακού υλικού του Μουσείου, «Μνημείων Μνήμες» από 20 Απριλίου έως 17 Ιουνίου 2018, στην αίθουσα «Κυριάκος Κρόκος» του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. Η έκθεση, αντλεί πρωτότυπο υλικό από το αξιολογότατο αρχείο του Μουσείου και παρουσιάζει τη διαδρομή που μπορεί να κάνει ...
 
 
© ΜΒΠ και  Belgrade City Museum
 
Περιοδική έκθεση «Από την Κρήτη στον Δούναβη. Εικόνες από τη Συλλογή Σέκουλιτς, Μουσείο της Πόλης του Βελιγραδίου»
(15/12/2022 - 14/6/2023)

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και το Μουσείο της Πόλης του Βελιγραδίου σας προσκαλούν στα εγκαίνια της έκθεσης «Από την Κρήτη στον Δούναβη. Εικόνες από τη Συλλογή Σέκουλιτς, Μουσείο της Πόλης του Βελιγραδίου» την Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2022, στις 19:00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του μουσείου «Ευτυχία Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου».
Στην έκθεση παρουσιάζονται, για πρώτη φορά εκτός Σερβίας, επιλεγμένες εικόνες της περίφημης Συλλογής του κληροδοτήματος του ζεύγους Μίλαν και Πάβα Σέκουλιτς, στο ...
 
 
© ΜΒΠ
 
"Φιλελληνισμοί, 1780-1860"
(28\10\2021-27\11\2022)

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού εγκαινιάζει την έκθεση Φιλελληνισμοί, 1780-1860 την Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2021 στις 18:00 στην πτέρυγα περιοδικών εκθέσεων του ΜΒΠ «Κυριάκος Κρόκος».
Τα επίσημα εγκαίνια της έκθεσης θα τελεστούν από την Α.Ε. την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.
Η Ελληνική Επανάσταση (1821-1830), γέννημα του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού και του διεθνούς επαναστατικού κλίματος που επικρατεί από τα τέλη του 18ου αιώνα, δεν ήταν ούτε η πρώτη ούτε η μοναδική που ...
 
 
© ΜΒΠ
 
«Λάβαρα, πολύτιμες συνομιλίες»
(14/9/2022 - 13/10/2022)

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών σας προσκαλούν στα εγκαίνια της νέας έκθεσης έργων της εικαστικού κ. Μαρίας Κομπατσιάρη την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022, στις 20.00 στον χώρο υποδοχής του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού. Η έκθεση με τίτλο «Λάβαρα, πολύτιμες συνομιλίες», αναφέρεται σε μια ενότητα έργων που δημιουργήθηκαν από χρυσοποίκιλτες κορδέλες, βελούδο, χρυσοκέντητες λεπτομέρειες και πετράδια. Αποτελεί μια συνομιλία σύγχρονων έργων με αντικείμενα της ...
 
 
© ΜΒΠ
 
«Νέος εξπρεσιονισμός, αντι-παραστάσεις του σύγχρονου κόσμου»
(8 Σεπτεμβρίου-22 Οκτωβρίου)

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού σας προσκαλεί στα εγκαίνια της περιοδικής φωτογραφικής έκθεσης με τίτλο «Νέος εξπρεσιονισμός, αντι-παραστάσεις του σύγχρονου κόσμου», τα οποία θα λάβουν χώρα την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017 στις 20.00 στο αίθριο του Μουσείου. Η έκθεση αποτελεί παραγωγή της ομάδας f14-Κοινόν Φωτογράφων, η οποία είχε και την καλλιτεχνική επιμέλεια.

Διάρκεια έκθεσης: 8/9 – 22/10/2017

Ώρες λειτουργίας: 8.00 – 20.00

Είσοδος ελεύθερη
...