ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
Βόρεια πλευρά της αψίδας του Γαλερίου
Άποψη του άνω τμήματος του ενός πεσσού
Νότια πλευρά της αψίδας
Άποψη της μιας καμάρας
Άποψη της ανωδομής της αψίδας
Άποψη της βόρειας πλευράς
 
 
προηγούμενη   Μετάβαση στη 2η σελίδα των φωτογραφιών Μετάβαση στη 3η σελίδα των φωτογραφιών   επόμενη
 
 
 
Επιλέξτε φωτογραφία για μεγέθυνση