ΝΙΚΗ - VICTORIA σε νομίσματα και μετάλλια
Κλείσιμο Παραθύρου
Χρυσός στατήρ Δημητρίου Α΄ Πολιορκητή, 306-287 π.Χ. Νομισματικό Μουσείο, Αθήνα. Η Νίκη σαλπίζει πάνω στην πλώρη πολεμικού πλοίου, μετά τη νίκη του Δημητρίου στη Σαλαμίνα της Κύπρου, το 306 π. Χ. εναντίον του Πτολεμαίου Α΄. Το ίδιο θέμα θα χρησιμοποιήσει και ο γλύπτης της Νίκης της Σαμοθράκης, του γνωστού αφιερώματος των Ροδίων σε ανάμνηση της νίκης επί του Αντιόχου Γ΄ το 191 π.Χ.
© Νομισματικό Μουσείο