Αρχαιολογικό Μουσείο Αμφιπόλεως
Κλείσιμο Παραθύρου
Κάτοψη έκθεσης Μουσείου Αμφίπολης
© ΙΗ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων