Μουσείο βασιλικών τάφων Αιγών
Κλείσιμο Παραθύρου
Εξωτερική άποψη του Μουσείου
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού