Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου
Κλείσιμο Παραθύρου
Άποψη της εσωτερικής αυλής του μουσείου
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού