Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου
Κλείσιμο Παραθύρου
Ανάγλυφες πλάκες ζωφόρου ναού Ποσειδώνος Σουνίου. Αίθριο Μουσείου Λαυρίου.
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού