Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου
Κλείσιμο Παραθύρου
Εξωτερική άποψη Αρχαιολογικού Μουσείου Λαυρίου.
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού