Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου
Κλείσιμο Παραθύρου
Πίνακας επεξηγηματικός της ανάγλυφης ζωφόρου του ναού του Ποσειδώνος Σουνίου. Αίθριο Μουσείου Λαυρίου
© Β ΕΠΚΑ - ΤΑΠ