Μουσείο Ζυγομαλά
Κλείσιμο Παραθύρου
Η είσοδος στο χώρο του μουσείου
© Μουσείο Ζυγομαλά