Μουσείο Ζυγομαλά
Κλείσιμο Παραθύρου
Άποψη του εκθεσιακού χώρου (II)
© Μουσείο Ζυγομαλά