Μουσείο Ζυγομαλά
Κλείσιμο Παραθύρου
Άποψη του εκθεσιακού χώρου (III)
© Μουσείο Ζυγομαλά