Ναυτικό Μουσείο Γαλαξειδίου
Κλείσιμο Παραθύρου
Άποψη του εκθεσιακού χώρου
© Ναυτικό Μουσείο Γαλαξειδίου