Ναυτικό Μουσείο Γαλαξειδίου
Κλείσιμο Παραθύρου
Louis Roux "Αγ. Σπυρίδων". Υδατογραφία 61x81 εκ.
© Ναυτικό Μουσείο Γαλαξειδίου